hakemus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Asiointikieli: Suomi
Alue: Kiuruvesi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensisijaisesti 1. vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen hallinnollisella päätöksellä otetuille tai siirretyille oppilaille sekä mahdollisuuksien mukaan 2. vuosiluokan oppilaille. Toimintaa tarjotaan vähintään 570 tuntia koulun työvuoden aikana koulupäivinä, pääsääntöisesti klo 7.00-17.00 välisenä aikana.

HUOM! Esikouluikäiset lapset hakevat esioppilaiden kerhotoimintaan!


Lomakkeet

hakemus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Palvelut

Hakeminen varhaiskasvatuspalveluihin ja päivähoitopaikan irtisanominen

Varhaiskasvatusta järjestetään perheen tarpeen mukaan osa- tai kokoaikaisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, kerhoissa ja avoimena toimintana.

Katso tiedot