erityisuimakorttihakemus

Erityisuimakortti on henkilökohtainen, alennettu maksutapa Kiuruveden uimahallipalveluissa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

erityisuimakorttihakemus avustajalle

Erityisuimakortin haltijalla on mahdollisuus hakea avustajalleen vapautusta uimahallimaksusta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

hakemus (ilmoitus) kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle

Lomakkeella haetaan lupaa erilaisille rakennushankkeille tai -toimenpiteille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

hakemus esioppilaiden kerhotoimintaan

Esikouluikäiselle lapselle voi hakea kerhopaikkaa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

Suunnittelutarvealueet määritellään kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

hakemus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä

Vesihuoltolaitokseen liittymisestä sovitaan kirjallisesti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista lomituspalvelujen hakemista varten

Ilmoituksella maatalousyrityksen tiedoista annat maatalousyritystäsi koskevat tiedot.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta

naapurin kuuleminen

Kaikki tiedot
Lataa lomake

ilmoitus rakennuksen poistumasta

Kun rakennus puretaan, ilmoitetaan rakennuksen poistuminen kirjallisesti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

ilmoitus valvottua perhepäivähoitoa varten

Ilmoitus yksityisestä perhepäivähoidosta

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

kulttuuri- ja nuorisotoimen avustushakemus (pdf)

Kulttuuri- ja nuorisotoimen avustuksia haetaan samalla hakemuslomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

liikuntasalin kulunvalvontasopimus

Jokaisen liikuntasalia käyttävän ryhmän vastuuhenkilö tai yksityinen henkilö saa käyttöönsä kulkuluvan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

liikuntatoimen avustushakemus

Liikuntatoimen yleis- eli toiminta-avustusta, kohdeavustusta ja terveysliikunta-avustusta haetaan tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

Maanmittaustoimitushakemus

Lomake, jolla haetaan maanmittaustoimitusta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Hae maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella korvausta lomituksesta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemuksella haet sijaisapua

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemuksella haet maatalousyrittäjän vuosilomaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

maisematyölupahakemus

Lupa maisemaa muuttavaa työtä varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Muiden kotieläinten hoitotyöt ja työmenetelmät

Ilmoita maatalousyrityksesi muiden kotieläinten hoitotyöt ja työmenetelmät työaikalaskelmaa varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Munituskanalan hoitotyöt ja työmenetelmät

Ilmoita munituskanalan hoitotyöt ja työmenetelmät työaikalaskelmaa varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Poronhoitajan sijaisapuhakemus

Poronhoitajan sijaisapuhakemuksella haet sijaisapuoikeutta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Poronhoitajan sijaisavun korvaushakemus

Poronhoitajan sijaisavun korvaushakemuksella haet korvausta sijaisavusta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka irtisanotaan aina kirjallisesti.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

rakennushankeilmoitus

Rakennushankeilmoitus täytetään rakennuslupaa hakiessa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rasitesopimus

Rasitesopimuksessa kiinteistöjen omistajat sopivat pysyvän käyttöoikeuden perustamisesta toisen maalle.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

sijoittamissopimus

Jos yleiselle alueelle sijoitetaan jokin pysyvä rakenne tai vastaava, on siitä tehtävä kaupungin kanssa sijoittamissopimus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

sopimus tuntiperusteisesta päivähoitomaksusta

Tuntiperusteinen päivähoitomaksu eli hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu määritellään varattujen hoitoaikojen mukaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tilakohtainen turkistuottajan lomituspalveluhakemus

Tilakohtaisella turkistuottajan lomituspalveluhakemuksella haet turkistuottajan lomituspalveluita.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

tontin varaushakemus

Hae tonttia täyttämällä varaushakemus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Emakot ja porsastuotanto

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi emakoita ja porsastuotantoa hoidetaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Lihasiat

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi lihasikoja hoidetaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Lypsylehmät

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi lypsylehmiä hoidetaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Muut siat ja karjut

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi muita sikoja ja karjuja hoidetaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Nuorkarja ja vasikat

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi nuorkarjaa ja vasikoita hoidetaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tulotietojen ilmoittaminen (varhaiskasvatus)

Tulot määrittelevät varhaiskasvatusmaksun suuruuden.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Turkistuottajan itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Turkistuottajan itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella voit hakea korvausta itsellesi järjestämästä lomituksesta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

työlupahakemus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä varten on haettava lupa Kiuruveden tekniseltä palvelukeskukselta.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

työnjohtajahakemus

Jos rakennushanke vaati luvan tai viranomaishyväksynnän, on sille nimettävä vastaava työnjohtaja sekä mahdollisesti erityisalan työnjohtaja.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

uimahallin kuntosalin lupalappu alle 16-vuotiaalle

Huoltajan on täytettävä lupalappu, mikäli uimahallilla sijaitsevan kuntosalin käyttäjä on alle 16-vuotias.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

varhaiskasvatushakemus

Kiuruveden päivähoitohakemus

Kaikki tiedot
Lataa lomake

vesihuoltoavustusanomus

Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää ylipitkiin talolinjoihin, omatoimiseen vedenhankintaan ja runkolinjojen ennakkorakentamiseen.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

voimailusalin kulkulupasopimus ja käyttöohjeistus

Kiuruveden voimailusalin käyttö vaatii kulkuluvan, jota haetaan erillisellä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

vuorohoidon hoitoajoista ilmoittaminen

Lapsen hoitoaikavaraukset on tehtävä viimeistään viikkoa aikaisemmin perjantaina.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

yksityisen hoidon kuntalisähakemus

Kiuruveden kaupunki myöntää hakemuksesta yksityiseen varhaiskasvatukseen kuntalisää

Kaikki tiedot
Lataa lomake