Kiuruveden kaupungin keskusarkisto toimii organisaatioyksiköiden päätearkistona jossa säilytetään pysyvästi kunnallista asiakirjallista kulttuuriperintöä.

Arkistotoimen johto

Vastuu arkistotoimen järjestämisestä, organisoinnista, suunnittelusta ja resursseista on kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus valvoo arkistotoimen ja asiakirjahallinnon hoitoa kunnassa (ArkL § 9). Koska vastuu arkistotoimen järjestämisestä kuuluu luottamuselimelle, edellyttää käytännön johtovastuu viranhaltijaa, jolla on koulutus arkistotoimen hoitamiseen, työkokemusta ja riittävä toimivalta. Käytännön johtovastuulliseksi viranhaltijaksi kaupunginhallitus on 6.6.2011 § 115 valinnut arkistosihteeri Arja Rönkän. Kaupungin arkistotoimea ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä asiakirja- ja arkistotoimen toimintaohje (kh 7.11.2011 § 237).
 

Arkistotyöryhmä

Arkistosihteerin esityksestä on nimetty työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää käytännön ongelmia asioiden ja asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä ja arkistotoimen erityistehtävissä, auttaa asianhallinta- ja arkistonmuodostuksen kehittämisessä lainsäädännön puitteissa, huomioon ottaen uudet toimintamallit, seutuyhteistyö, organisaation eri muutostilanteet jne. Palvelukeskusten johtajat voivat osallistua työryhmän kokouksiin. Asiantuntijoita kutsutaan kokouksiin tarvittaessa.

Työryhmän kokoonpano

Noora Pajari vs.kaupunginsihteeri
Arja Rönkä arkistosihteeri
Arja Remes kaupunginjohtajan sihteeri
Irma Karikumpu toimistosihteeri, arkistovastaava (yleispalvelukeskus)
Irma Torssonen toimistosihteeri, arkistovastaava (opetus- ja sivistystoimi)
Kirsi  Martikainen toimistosihteeri, arkistovastaava (tekninen toimi)

 

Vuodesta 2010 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista ja arkistosta vastaa
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Yhteystiedot

Arja Rönkä

arkistosihteeri
040 672 2448
arja.ronka(at)kiuruvesi.fi