Siirry sisältöön

Kiuruveden kaupungin keskusarkisto toimii organisaatioyksiköiden päätearkistona jossa säilytetään pysyvästi kunnallista asiakirjallista kulttuuriperintöä.

Arkistotoimen johto

Vastuu arkistotoimen järjestämisestä, organisoinnista, suunnittelusta ja resursseista on kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus valvoo arkistotoimen ja asiakirjahallinnon hoitoa kunnassa (ArkL § 9). Koska vastuu arkistotoimen järjestämisestä kuuluu luottamuselimelle, edellyttää käytännön johtovastuu viranhaltijaa, jolla on koulutus arkistotoimen hoitamiseen, työkokemusta ja riittävä toimivalta.
 

Arkistotyöryhmä

Arkistosihteerin esityksestä on nimetty työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää käytännön ongelmia asioiden ja asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä ja arkistotoimen erityistehtävissä, auttaa asianhallinta- ja arkistonmuodostuksen kehittämisessä lainsäädännön puitteissa, huomioon ottaen uudet toimintamallit, seutuyhteistyö, organisaation eri muutostilanteet jne. Palvelukeskusten johtajat voivat osallistua työryhmän kokouksiin. Asiantuntijoita kutsutaan kokouksiin tarvittaessa.

Työryhmän kokoonpano

Merja Luukkonen, arkistosihteeri
Arja Remes kaupunginjohtajan sihteeri 
Leena Kämäräinen toimistosihteeri, arkistovastaava (opetus- ja sivistystoimi)
Kirsi  Martikainen toimistosihteeri, arkistovastaava (tekninen toimi)

Rakennusvalvonnan arkisto

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja sekä lupapäätösten yhteydessä ja rakentamisen aikana syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia ja erityissuunnitelmia. Tarkemmat tiedot rakennusvalvonnan arkisto- ja kopiointipalveluista löydät rakennusvalvonnan sivuilta.
Rakennusvalvonta - kopiointi- ja arkistointipalvelut
Sosiaali- ja terveydenhuollon arkisto

Ennen vuotta 2010 syntyneitä asiakirjoja voi tiedustella kaupungin keskusarkistosta.
Vuodesta 2010 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista ja arkistosta vastaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.
Ylä-Savon SOTE - Potilas- ja asiakasasiakirjat
Yhteystiedot

Merja Luukkonen

arkistosihteeri
040 672 2448
merja.luukkonen(at)kiuruvesi.fi