• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Ajankohtaista / TIEDOTE: talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluselvitys

Ajankohtaista

TIEDOTE: talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluselvitys

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) omistajakunnat ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä (SOTE-kunnat). SOTE-kunnat tekevät tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyden-huollon palvelujen lisäksi muun muassa maaseutuhallinnossa, lomatoimessa, vesi- ja jätehuollossa sekä ICT-palvelujen järjestämisessä.

SOTE-kuntien talous- ja henkilöstöhallintopalvelut (TaHe-palvelut) hoidetaan kuntien omana työ-nä. SOTE-kunnilla ja SOTE:lla on käytössään samat CGI:n talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat (Kuntamalli). ICT-palvelut SOTE-kunnille ja SOTE:lle tuottaa Ylä-Savon ICT -Palvelut Oy, joka on kuntien ja SOTE:n omistama yhtiö.

Ylä-Savon ICT – Palvelut Oy:n hallitus päätti keväällä 2017 tehdä tukipalveluselvityksen SOTE-kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen organisointivaihtoehdoista. Elokuussa 2017 selvitys laajennettiin koskemaan myös konserniyhtiöitä. Selvityksen tekeminen on perusteltua, koska vuoden 2020 alusta voimaan tuleva SOTE- ja maakuntauudistus vaikuttaa tämänhetkisten tietojen perusteella merkittävästi Ylä-Savon ICT – Palvelut Oy:n liiketoimintaan. Tämän lisäksi on huomioitava, että mikäli maakuntauudistus toteutuu, purkautuu myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.

Tukipalveluselvityksen tarkoituksena oli tehdä vaihtoehtojen vertailu sekä esitys tukipalveluiden organisoitumisesta. Selvitys päätettiin tehdä kuntien omana työnä. Selvitystä varten toteutettiin ky-sely tukipalveluhenkilöstölle kaikissa kunnissa. Tukipalveluselvityksen perusteella on laadittu pää-tösesityksen liitteenä oleva loppuraportti.

Tukipalveluselvityksen perusteella selvitystyöryhmä esittää, että kuntien tukipalvelujen organisoi-tumisvaihtoehdoksi valitaan vaihtoehto B. Vaihtoehto B tarkoittaa toimintamallia, jossa kuntien välistä yhteistyötä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisen osalta syvennetään. Käytännössä tämä tarkoittaa kirjallisen yhteistyösopimuksen laatimista. Sopimuksessa tulisi sopia muun muassa siitä, miten kunnat tekevät yhteistyötä jatkossa ja miten parannetaan kuntien varautumista häiriötilanteisiin (esim. äkilliset sairaustapaukset).

Selvitystyötyöryhmän perusteena vaihtoehto B:lle ovat seuraavat tekijät: Nykyinen SOTE-kuntien välinen ohjelmistoyhteistyö on ollut toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä ratkaisu. Ohjelmistoyh-teistyö on ollut luonteva yhteistyömuoto, joka on mahdollistanut tietojärjestelmien jatkuvan kehit-tämisen sekä henkilöstön koulutuksen ja yhteistyön kustannustehokkaalla tavalla. Lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavan henkilöstön työnkuvat ovat monipuolisia ja sisältävät myös asiantuntijavastuuta.

Kiuruveden kaupunki, Harjukatu 2, PL 28, 74701 Kiuruvesi
Selvitystyöryhmä pitää kuitenkin tärkeänä, että nykyistä yhteistyötä selkeytetään ja syvennetään sopimukseen perustuvan yhteistyön kautta.

Konserniyhteisöjen tukipalvelujen osalta työryhmä esittää, että kunnat ja konserniyhtiöt selvittävät vaihtoehtoa B, jossa yhteistyötä saman toimialan välisten yhtiöiden kesken selvitetään ja tiivistetään esimerkiksi yhteisten tietojärjestelmien avulla.

Tukipalveluselvityksen loppuraportista on pyydetty lausunnot Iisalmen ja Kiuruveden kaupungin-hallituksilta sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnanhallituksilta. Hallituksen antavat lausuntonsa tammikuun 2018 aikana.

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Ella Rautio-Kuosku,
040 673 4918, ella.rautio-kuosku(at)kiuruvesi.fi


   
Julkaistu 11.1.2018
 
Takaisin edelliselle sivulle >>