Pajari Noora

Luottamustehtävä

valtuuston sihteeri
kaupunginhallituksen sihteeri
keskusvaalilautakunnan sihteeri
henkilöstöjaoston esittelijä ja sihteeri
kaupungin johtoryhmän jäsen


Virat ja toimet, ammatit ja tehtävät

Kiuruveden kaupunki - vs. kaupunginsihteeri
kaupunginjohtajan sijainen
          
 

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

EI
 

Kaupungin valitsemat tehtävät

EI

            

Taloudellisen aseman sidonnaisuudet

EI

 

Muut sidonnaisuudet

EI