• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Vaikuttaminen / Järjestöt ja yhdistykset

Järjestöt ja yhdistykset

 

Kiuruvesi myöntää avustuksia vuosittain yhteisöille ja yksityisille kulloinkin talousarviossa myönnetyn määrärahan puitteissa. Avustukset julistetaan haettavaksi kahdesti vuodessa; huhti- ja lokakuussa, mutta niitä voi hakea myös ympäri vuoden.

Kiuruveden kirjasto- ja kulttuuritalossa on monipuolista näyttely-, esiintymis- ja työtilaa.  Tiedustelut p. 040 484 8929 / Heidi Huhtilainen.

Lisäksi kaupunki tukee erilaisia toimijoita mm. työllistämisen ja tiedottamisen suhteen.

 

Neuvoja oman toiminnan kehittämiseen


yhdistystieto.fi
Sivulta löytyy mm. yhdistyshaku, jonka kautta löydät myös kiuruvetisten yhdistysten yhteystiedot.
Sivustolla on myös Yhdistys-wiki eli artikkelikokoelma-tietopankin.


jelli.fi
Laaja sivusto yhdistystoiminnan kehittämiseen


toimeksi.fi - kansalais- ja yhdistystoimijoille
Monipuolinen valikoima oppaita, ohjeita ja työvälineitä kansalais- ja yhdistystoiminnan tueksi.


olympiakomitea.fi - seuratoiminta
Erityisesti liikuntatoimijoille suunnattu kokonaisuus


kansallisareena.fi - aineistoa vapaaehtoistyön kehittäjälle
Kansalaisareena on vapaaehtoistyön informaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa,
vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä.


Taloudenhoidon arganisointi ja toiminnan rahoitus pienyhdistyksessä
Heidi Guttorm, Tampereen ammattikorkeakoulu (opinnäytetyöraportti)


Rahoituslähteitä yhdistyksen toimintaan

Yhdistyksen perustoimintaan, työllistämiseen ja erilaisiin projekteihin on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden seuraamiseen kannattaa valita yhdistyksestä vastuuhenkilö tai työpari ja tarkastella rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan suunnitteluvaiheessa. Alla joitakin esimerkkejä:
 

aurora-tietokanta.fi
AURORA -tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea.ssa asuvien on mahdollista hakea.iskeskus, joka edistää vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä.


kansalaisyhteiskunta.fi - rahoitushakemisto
Sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.

 
stea.fi
STEAn eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen harkinnanvaraisia valtionavustuksia voivat hakea yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt sekä yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.


minedu.fi - Avustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta yleisavustuksena,
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin tarkoitettuna erityisavustuksena tai investointiavustuksena.


ylasavonveturi.fi

Leader-rahoitteisilla hankkeilla toteutetaan maaseutualueiden tavoitteita


skr.fi
Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Säätiöllä on myös omaa kulttuuritoimintaa.


kkiohjelma.fi - Hae tukea liikuttamiseen

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen.


allipaasikivensaatio.fi - Apurahat
Alli Paasikiven säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen ja kansalaistoimintaan. Lisäksi säätiö tukee toimialueelleen sijoittuvia pienimuotoisia, hakuvuonna toteutettavia kulttuurihankkeita. Kulttuurihankkeissa sama hakija voi saada apurahan vain kerran samaan tarkoitukseen.


olvisaatio.fi

Olvi-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaitten nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.  


kordelin.fi
Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta.


pss-saatio.fi
Päivikki ja Sakari Sohlgrenin Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti säätiö tukee lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä tarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa.


wihurinrahasto.fi
Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee laajasti ja monipuolisesti erilaisia tekijöitä, hankkeita ja niiden toteuttajia. Tasavertainen vuosittainen hakuprosessi mahdollistaa apurahojen hakemisen tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alueilla. Näin uusi, erilainen, mielenkiintoa herättävä, ennennäkemätön tai muuten tärkeä hanke voi saada rahoitusta.


sivistysrahasto.fi
Kansan Sivistysrahasto tukee apurahoin työväen ha työväenliikkeen sivistys- ja kulttuurityötä, tutkimusta,
yhteiskunnallisesti painottunutta toimintaa ja työväenkulttuuria.


kulturfonden.fi
Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa.

 

Tapahtumajärjestäjän muistilista

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, järjestyssääntöjä ja muita esim. vuokraamaansa tilaa koskevia sääntöjä.  Tapahtumajärjestäjä on juridisessa vastuussa järjestämästään toiminnasta. Kunnan vastuulla on ainoastaan tilan tai alueen vuokraaminen tapahtumajärjestäjälle.

Huomioi ajoissa lupa-asiat eri viranomaisille: maankäyttö, melu, turvallisuus, ilmoitus yleisötilaisuudesta, elintarvikkeisiin ja anniskeluun liittyvät luvat, tekijänoikeuskorvaukset, vakuutukset, työnantajavelvoitteet.