• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Tietoa Kiuruvedestä / Rekisterit / Tekninen palvelukeskus

Tekninen palvelukeskus

 

 HRKS=henkilörekisteriseloste, TJS=tietojärjestelmäseloste, AMS=arkistonmuodostussuunnitelma

Tekninen palvelukeskus
Tietojärjestelmän nimi Käyttötarkoitus HRKS/TJS Vastuuyksikkö
Kiinteistön  Kiinteistöjen kustannusten seuranta,  TJS kiinteistöpäällikkö
kustannustietojärjestelmä suunnittelu, dokumentointi, ylläpito  
  kiinteistöjen tiedot    
Teknisen huollon kaukovalvonta Rakennuksien laitteiden valvonta TJS kiinteistöpäällikkö
Tonttipankki Asemakaava-alueen myytävänä olevat tontit HRKS kaavoittaja
SpatialWeb Henkilö- ja kiinteistötietojen tarkistus viranomais- HRKS / mittausteknikko
rekisteri- ja paikkatietojärjestelmä tehtävissä, kiinteistöjen paikkatiedot, osoitetiedot, TJS  
rakennus- ja huoneistorekisteri karttapohjat, johdotukset, kaavat  
  rakennuslupien myöntäminen ja rakennusvaihetieto- toimistosihteeri
  jen seuranta, rakennuslupa- ja vaihetietojen välittä-  
  minen VRK:lle.    
Vesikanta vesilaskutus Vedenkulutuksen seuranta, vesilaskutus HRKS toimistosihteeri
Venepaikkaluettelot Venepaikkojen vuokraus HRKS toimistosihteeri
Yksityistieluettelo pitää listaa tiekuntien toimihenkilöistä ja antaa tie- HRKS toimistosihteeri
  toja luettelosta eri viranomaisille    
Maa-ainesluparekisteri Maa-aineslupien valvontaan, seurantaan ja laskutuk- HRKS toimistosihteeri
  seen. Tietojen välittämiseen alueelliselle ympäristö-  
  keskukselle    
Maanomistus- ja osallisluettelot Kaavoitus HRKS kaavoittaja
Mitoitustaulukot      
Yksikköteiden yksikköjaotus Tieyksikköjen määritys TJS yhdyskuntateknikko
WINTIE      
Lotus 1-2-3 Release / WINTIE 2.2 Taulukkolaskenta -tieyksiköt TJS yhdyskuntateknikko
RT-sopimusasiakirjat Rakennustiedon sopimusasiakirjapohjat TJS kiinteistöpäällikkö
Vire 2.1 Viheralueiden hoitoluokitus TJS puutarhuri
Kulttuurihistoriallisesti  Inventointikorttien ja -luetteloiden ylläpito HRKS kaavoittaja
merkittävien kohteiden luettelot      
Kameravalvonta Omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäiseminen ja TJS kiinteistöpäällikkö
  selvittäminen jälkikäteen.    

Liitetiedostot:

Kaava-alueiden maanomistaja- ja osallisluetteloiden rekisteriseloste.pdf
kameravalvonnan rekisteriseloste2011.pdf
Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden rekisteriseloste.pdf
Tonttipankin rekisteriseloste.pdf