• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Tietoa Kiuruvedestä / Opas maahanmuuttajille

Opas maahanmuuttajille

 Lastensuojelu , Information on child welfare , информация о защите детей

Opas Maahanmuuttajille
Guidebook for immigrants in English
Cправочник предназначен на русском
Juhend välismaalastele eesti keeles

Ylä-Savon kuntien yhteinen OPAS MAAHANMUUTTAJILLE löytyy näiltä sivuilta suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Vironkielinen versio valmistuu kevään 2012 aikana. Katso myös www.infopankki.fi , josta löytyy tietoa Suomesta 15 kielellä.

You can find the guidebook for immigrants living in Upper Savo (Ylä-Savo) from this page in Finnish, in English and in Russian. Guidebook in Estonian will be completed in spring 2012. Please check also Info Bank www.infopankki.fi, where you can find information about Finland in 15 languages.

Вы мoжете найти справочник предназначенный для иммигрантов региона Верхнее Саво (Ylä-Savo)на этом сaйте. Справочник публикуется на финском, русском и английском языках.  Справочник на эстонском языке будет опубликован весной 2012. На сайте www.infopankki.fi (Инфобанк) собрана важная для иммигрантов основная информация о финском обществе на русском языкe. 

Te leiate Üla-Savo (Ylä-Savo) juhendi välismaalastele siinselt leheküljelt soome, inglise ja vene keeles. Eestikeelne juhend ilmub kevadel 2012. Infopanga www.infopankki.fi  lehekülgedel on esitatud tähtsaim põhiinfo Soome elama asujatele siinse ühiskonna toimingutest 15 keeles, ka eesti keeles.

 

Maahanmuuttoneuvonta

Maahanmuuttajia palvelee Ylä-Savossa kuntien yhteinen maahanmuuttoneuvoja Kaja Rahkema suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Hänen yhteystietonsa ovat seuraavat: sähköposti  kaja.rahkema(at)iisalmi.fi puhelin +358 40 674 0179. Toimisto sijaitsee Iisalmessa osoitteessa Kauppakatu 24 (Etapin tilat). Maahanmuuttoneuvoja palvelee asiakkaita säännöllisesti myös kaikissa alueen kunnissa. Tapaamisajat sovitaan maahanmuuttoneuvojan kanssa.

The Upper Savo  immigrant advisor Kaja Rahkema provides counseling in Finnish, English, Russian and Estonian. Contacts: Email:  kaja.rahkema@iisalmi.fi, Tel. +358 40 674 0179. Office: Kauppakatu 24, Iisalmi. Immigrant adviser works in Iisalmi, but also in other municipalities. Appointment will be agreed with the immigrant advisor.

Консультации  для иммигрантов в Верхнем Саво на финском, английском, русском и эстонском языках ведет консультант для иммигрантов Кая Рахкема. Контактные данные : эл.почта  kaja.rahkema@iisalmi.fi, тел.+358 40 674 0179, адрес : Кауппакату 24, Иисалми. Прием ведется по предварительной записи.

Välismaalasi nõustab Üla-Savo valdade ühine välismaalaste nõustaja Kaja Rahkema soome, inglise, vene ja eesti keeles. Nõustaja kontaktandmed: e-post: kaja.rahkema@iisalmi.fi, Tel. +358 40 674 0179. Vastuvõtt on Iisalmis aadressil Kauppakatu 24. Välismaalaste nõustaja nõustab peale Iisalmi ka teistes Üla-Savo valdades. Vastuvõtuaeg lepitakse kokku nõustajaga.

 

Seudullinen kotouttamissuunnitelma 

Uusi Ylä-Savon kuntien yhteinen seudullinen kotouttamissuunnitelma on valmistunut ja se hyväksytään vuoden 2012 alkupuolella kuntien valtuustoissa. Suunnitelma sisältää lähinnä viranomaisten toimintaan liittyviä linjauksia ja toimenpiteitä. Suunnitelma on hyväksymisen jälkeen luettavissa kuntien nettisivuilla.

The new Upper Savo integration program is ready and will be adopted in the beginning of 2012 in municipality councils. The Program includes mainly measures for authorities. Program will be published on this website. 

Новая программа социальной  интеграции иммигрантов в Верхнем Саво вступает в силу в 2012 году, в соответствии с законом о социальной интеграции вступившим в силу 1.9.2011 Программа создана в помощь служащим, ведущим работу с иммигрантами. 

Uus Üla-Savo valdade ühine kohanemisprogramm on valmis ja see võetakse vastu kohalikes omavalitsustes 2012 aasta alguses. Programm sisaldab ennekõike ametnike tööd puudutavaid meetmeid. Programm lisatakse valdade kodulehekülgedele.

 (LP)