• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Kylät

http://www.ylasavonveturi.fi/fi/ 

Kaupunki mukana kylien kehityksessä

Kiuruveden kylien elinvoimaisuutta pyritään ylläpitämään ja kehittämään palvelevan kyläyhteisön suuntaan. Kaupunki tukee ja antaa resursseja kylien toimintaan.

Maaseutuasiamies toimii myös kyläasiamiehenä, tehtävänään kannustaa kylien asukkaita ja yhteisöjä toimintaan. Lisäksi maaseutuasiamies neuvoo esimerkiksi rahoituksen hakemisessa sekä uusien yhteisten hankkeiden järjestämisessä.

Viihtyvyys

Kyläasumisessa viihtyvyyden merkitys korostuu, joten kylillä tuleekin säilyttää mahdollisimman monipuolinen palvelutarjonta, kuten perhepäivähoito, perhekodit sekä kyläyrittäjyyteen perustuvat palvelut.

Asukkaiden ja yritysten toiminnan turvaamiseksi haja-asutusalueen tiestön kunnossapito on tärkeää. Kun tiestö on kunnossa, ei pitkiäkään välimatkoja mielletä esteeksi kylällä asumiselle. Lisäksi kaupungin voimakas painostus laajakaistan nopeaan käyttöönottoon parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia hoitaa asioitaan sähköisesti.


Muut kyläasiat

Kiuruveden kaupungin tonttipörssistä saa tietoa kaupungin ja yksityisten pientalotonttitarjonnasta.

Kylätoimintaan on varattu määräraha, joka jaetaan hakijoiden kesken. Avustuksia haetaan pääasiallisesti maaliskuun loppuun mennessä, mutta käyttämättömät avustusrahat voidaan vuodenvaihteessa myöntää erikseen.
Kehittämishankkeita tuetaan, mikäli hankkeeseen ei saada tukea esimerkiksi Leader-rahoituksella.

Kylätoimikuntien avustukset

Avustushakemukset tulee toimittaa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hakemus on vapaamuotoinen. Avustusta voidaan myöntää investointeihin, kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin sekä kylien kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeita tuetaan, mikäli hankkeeseen ei saada tukea esim. Leader-rahoituksella.

Investointi- ja kehittämistuet maksetaan suoraan tavaran tai palvelun toimittajalle, joka osoittaa laskun suoraan osoitteella: Kiuruveden kaupunki, maaseudun kehittäminen, PL 28, 74701 Kiuruvesi. Viitekohdassa on kyläyhdistyksen nimi. Muulla tavalla laskutettuna avustuksen suuruus on bruttosumma. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin myönnetty määräraha maksetaan suoraan kylätoimikunnan tilille kevään aikana. Kylätoimikuntien avustukset myönnetään viranhaltijapäätöksellä.


Lisätietoja avustuksista saat tästä.


Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen:


Kiuruveden kaupunki
Maaseudun kehittämisyksikkö
PL 28
74701 KIURUVESI


Lisätietoja: 

Maaseutuasiamies

Mari Tabell-Kinnunen
040 673 8399
mari.tabell-kinnunen(at)kiuruvesi.fi


Linkit:

Pohjois-Savon Kylät ry
Ylä-Savon Veturi ry

Kalliokylän kotisivut
Rytkyn kotisivut
Koivujärven kotisivut
Tihilän kotisivut