• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Kylät

 

Kiuruveden kylien elinvoimaisuutta pyritään ylläpitämään ja kehittämään palvelevan kyläyhteisön suuntaan. Kaupunki tukee ja antaa resursseja kylien toimintaan.

Maaseutuasiamies toimii myös kyläasiamiehenä, tehtävänään kannustaa kylien asukkaita ja yhteisöjä toimintaan. Lisäksi maaseutuasiamies neuvoo esimerkiksi rahoituksen hakemisessa sekä uusien yhteisten hankkeiden järjestämisessä.

Kyläasumisessa viihtyvyyden merkitys korostuu, joten kylillä tuleekin säilyttää mahdollisimman monipuolinen palvelutarjonta, kuten perhepäivähoito, perhekodit sekä kyläyrittäjyyteen perustuvat palvelut.

Asukkaiden ja yritysten toiminnan turvaamiseksi haja-asutusalueen tiestön kunnossapito on tärkeää. Kun tiestö on kunnossa, ei pitkiäkään välimatkoja mielletä esteeksi kylällä asumiselle. Lisäksi kaupungin voimakas painostus laajakaistan nopeaan käyttöönottoon parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia hoitaa asioitaan sähköisesti.

Kiuruveden kaupungin tonttipörssistä saa tietoa kaupungin ja yksityisten pientalotonttitarjonnasta.

Kylätoimintaan on varattu määräraha, joka jaetaan hakijoiden kesken. Avustuksia haetaan pääasiallisesti maaliskuun loppuun mennessä, mutta käyttämättömät avustusrahat voidaan vuodenvaihteessa myöntää erikseen.
Kehittämishankkeita tuetaan, mikäli hankkeeseen ei saada tukea esimerkiksi Leader-rahoituksella.Kylätoimikuntien avustukset

Avustushakemukset tulee toimittaa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hakemus on vapaamuotoinen.
Hakemuksen liitteenä tulee olla joko viimeisin tilinpäätös tai pankkitiliote.

Investointi- ja kehittämistuet maksetaan suoraan tavaran tai palvelun toimittajalle, joka osoittaa laskun suoraan osoitteella: Kiuruveden kaupunki, maaseudun kehittäminen, PL 28, 74701 Kiuruvesi. Viitekohdassa on kyläyhdistyksen nimi. Muulla tavalla laskutettuna avustuksen suuruus on bruttosumma. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin myönnetty määräraha maksetaan suoraan kylätoimikunnan tilille kevään aikana. Kylätoimikuntien avustukset myönnetään viranhaltijapäätöksellä.INVESTOINTIEN AVUSTAMINEN

Investointiluontoisiin menoihin voidaan myöntää avustusta enintään 1 177,00 € / kylä / kalenterivuosi.
Valtuustokauden aikana avustusta voidaan myöntää korkeintaan kolmena (3) vuonna.

- hankkeelta edellytetään joko merkittävää talkootyötä tai huomattavaa omarahoitusosuutta
- kyläläisillä (kylätoimikunnalla) on oltava hankkeen toteuttamisalueelle kirjallinen, vähintään 20 vuoden käyttöoikeus

Kylätoimikunnan suuren investointihankkeen rahoitukseen voidaan ennakkopäätöksellä varata avustusmäärärahaa
myös kahdelle (2) seuraavalle vuodelle.

Avustus maksetaan joko maksutositteiden perusteella kylätoimikunnan tilille (bruttosumma) tai laskulla suoraan yritykselle (nettosumma).
Laskutettaessa laskusta tulee käydä ilmi mitä kylätoimikuntaa se koskee. Lasku toimitetaan osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, maaseudun kehittämisyksikkö, PL 28, 74701 KIURUVESI.KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOMENOJEN AVUSTAMINEN

Kylätoimikunnalle voidaan myöntää avustusta kyläläisten yhteisessä käytössä olevan kiinteistön ylläpitokustannuksiin.
Avustusta voidaan myöntää kustannusselvityksen pohjalta enintään 50 % käyttömenoista.
Kiinteistön ylläpitomenojen avustuksiin voidaan käyttää enintään 10 % avustusmäärärahasta.


KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTAMINEN

Kylän yhteisen kehittämishankkeen toteuttamiseen voidaan myöntää avustusta enintään 1680,00 € / kylä / vuosi.

- avustusta voidaan myöntää enintään kolmena (3) vuonna peräkkäin
- kylän tulee laatia suunnitelma ja kustannusarvio kehittämishankkeen toteuttamisesta

Avustuksen saannissa ovat etusijalla kylät, joiden alueella palvelut ovat huonontuneet merkittävästi.
Kehittämishankkeiden avustamiseen voidaan käyttää enintään 50 % avustusmäärärahasta.MUU AVUSTUSTOIMINTA

Kylätoimikuntia avustetaan Kiuruvesi-lehdessä julkaistavien ilmoitusten kustannuksissa.
Kylätoimikunta saa vuosittain kolme (3) ilmoitusta.
Ilmoituksen tulee olla yhdellä palstalla ja sen maksimikorkeus on 40 millimetriä.Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen:

Kiuruveden kaupunki
Maaseudun kehittämisyksikkö
PL 28
74701 KIURUVESI


Lisätietoja: 

Maaseutuasiamies

Mari Tabell
040 673 8399
mari.tabell(at)kiuruvesi.fi


Linkit:

Kylien kulttuuriympäristöt
Pohjois-Savon Kylät ry
Ylä-Savon Veturi ry

Kalliokylän kotisivut
Rytkyn kotisivut
Koivujärven kotisivut
Tihilän kotisivut