• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Tietoa Kiuruvedestä / Kunnalliset määräykset

Kunnalliset määräykset


JÄRJESTYSLAKI
Järjestyslaki on kaikkia kuntia koskeva, yleistä järjestystä ja turvallisuutta edistävä laki,
joka astui voimaan vuonna 2003. Järjestyslaki korvasi kuntien omat järjestyssäännöt.


JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
Jätehuoltomääräykset ova jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä,
joilla täydennetään ja tarkennetaan jätelainsäädäntöä paikallisesti.
Määräysten tavoitteena on  varmistaa toimiva jätehuolto sekä välttää ympäristö- ja terveyshaittoja


RAKENNUSJÄRJESTYS
Rakennusjärjestyksessä annettujen määräysten tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen
niin, että mahdollistetaan hyvä elinympäristö sekä edistetään kestävää kehitystä.


RAKENNUSVALVONNAN TAKSA
Rakennusvalvonnan taksassa esitellään rakennusvalvonnan katselmus- ja viranomaistehtävistä
sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.
Maksuperusteet ovat voimassa 1.1.2015 alkaen.


YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Määräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen turvata mm. viihtyisä, terveellinen ja
turvallinen asuinympäristö.