• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Linkit
EUROOPAN UNIONI
Perustietoa EU:sta, taloudellisesta ja poliittisesta liitosta, johon kuuluu 28 jäsenmaata.


ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Aluehallintoviraston (AVI) toiminnan tavoitteena on edistää alueellista yhdenvertaisuutta
hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueella.


SUOMEN KUNTALIITTO
Suomen kuntaliitto valvoo kuntien etua, kehittää kuntien toimintaa ja tarjoaa korkeatasoisia asiantuntijapalveluita. Toiminnan lähtökohtana on kuntien itsehallinnon ja elinvoimaiduuden sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntademokratian vahvistaminen.


ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Hallinto-oikeus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto,
jonka toiminta kattaa koko julkisen vallankäytön alueen.
Hallinto-oikeudelta haetaan muutosta hallintoviranomaisen ratkaisuihin.


POHJOIS-SAVON LIITTO

Pohjois-Savon liitto on jäsenkuntiensa yhteiden edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymä. Liiton päävastuualueita ovat aluekehitys, alueiden käyttö ja hallinto.


POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) tehtävänä on edustää alueellista kehittämistä. Tehtävät on jaettu nimen mukaisesti kolmeen vastuualueeseen:
- Elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri
- Liikenne ja infrastruktuuri
- Ympäristö ja luonnonvarat


EDUSKUNTA

Eduskunnan tehtävänä on säätää lait ja päättää valtion talousarviosta.
Edukunta myös hyväksyy tärkeimmät kansainväliset sopimukset ja
vaikuttaa Euroopan unionin asioihin


VALTIONEUVOSTO

Valtioneuvostolla tarkoitetaan sekä pääministerin ja ministereiden muodostamaa
yleistö hallintovaltaa käyttävää toimielintä että valvioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa hallitus- ja hallintoasioiden päätöksentekoelintä.