• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS 

 
                                                       jarmomuiniekka.JPG
Kiuruvesi – lehti 10.5.2017
Maakuntauudistus etenee – isoja edunvalvontakysymyksiä edessä

Maakunta- ja sote uudistuksen seuraavassa vaiheessa nimetään 1.7.2017 aloittava väliaikainen maakuntahallinto. Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus nimeää väliaikaishallintoon 12 viranhaltijajäsentä, joiden toimikausi jatkuu siihen saakka kunnes uusi maaliskuussa 2018 suorilla vaaleilla valittava maakuntavaltuusto aloittaa työnsä. Väliaikaiseen maakuntahallintoon tulee paikat kuntayhtymille, pelastuslaitokselle ja TE -toimistolle. Maakunnan kunnille ja perusterveyden- ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueille tulee yhteensä 6 paikkaa.

Väliaikaishallinto tulee olemaan paljon vartijana uudistuksen valmistelijana. Sillä tulee olemaan todellista päätösvaltaa vaikka se ei käytä poliittista harkintaa. Ylä-Savon kuntia on 1.9.2016 aloittaneessa esivalmisteluryhmässä edustanut kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen, varalla kunnanjohtaja Simo Mäkinen Sonkajärveltä. Kiuruveden kaupunginhallitus päättää esityksestään väliaikaishallintoon maanantaina kokouksessaan.

Väliaikaishallinto valmistelee uuden maakuntahallinnon perustan toimeksiantonsa mukaisesta ” maakunnan kokonaisuuden näkökulmasta taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti”. Ylä-Savon kunnilla on yhteinen edunvalvonnan paikka toimia neuvotteluosapuolena väliaikaishallinnolle valmistelun aikana ja varmistaa lähipalvelut peruskunnissa että seudullisesti. Vaaranpaikkoja on näkyvissä. Ylä-Savon sote on hakenut STM: ltä jatkoa poikkeusluvalle järjestää perusterveydenhuollon päivystyspalvelut seudullisesti. Päätöstä ministeriöstä ei vielä ole. Myös päiväkirurgisten palvelujen jatkuminen Iisalmessa sote uudistuksen jälkeen Iisalmessa tulee varmistaa yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. 

Työterveyshuollon palveluja tuottava Verso oy on sote kuntayhtymän omistuksessa. Jos kunnat pitävät omistuksensa, niin alustavien lakiluonnosten mukaan Verso oy siirtyy vastikkeetta maakuntahallinnon alaisuuteen. Kuntien on löydettävä yhteinen sävel jolla turvataan työterveyshuollon lähipalvelut Verso oy:n asiakasyrityksille ja maatiloille ja samalla kuntien omistuksen kasvava arvo yhtiössä. Vaihtoehtoina ovat joko pitää kuntien omistus tai luopua omistuksesta markkinalähtöisin keinoin.
Ylä-Savon kuntien tulee pystyä yhdessä linjaamaan maakuntauudistukseen liittyen seudullisten tukipalvelujen tulevaisuus. Kun maakunnasta tulee sote -palvelujen järjestäjä, se päättää myös tukipalvelujen järjestämisestä. Tärkeitä tukipalveluja ovat mm. ict -palvelut ja ruokahuolto. Yksi iso kysymys on Ylä-Savon ICT palvelut oy:n toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Miksei YSIT oy voi toimia palvelujen tuottajana nykyistä laajemmalle kuntaryhmälle? Yhtiö toimii hyvin ja työllistää erikoisalan osaajia Ylä-Savossa. Pidetään tästä osaamisesta kiinni.

 Ruokahuollon palveluja sote – kuntayhtymälle ovat tuottaneet kunnat omissa keskuskeittiöissään. Jos maakunta päätyy keskitettyyn ratkaisuun ruokahuollossa, sillä on vaikutusta myös paikallisesti. Tässä uskon terveen järjen voittoon. Pitkät kuljetusmatkat ruokapalveluille eivät ole kustannustehokkaat saati asiakkaiden edun mukaiset.

Maakuntauudistuksessa kuntien vastuulle jäävät mm. ympäristösuojelupalvelut. Kuntien kesken keskusteltavaksi tulee, miten tämä kokonaisuus järjestetään. Vaihtoehtoja ovat järjestäminen kunkin kunnan omana palveluna tai kuntayhteistyönä seudullisesti.

Näihin kysymyksiin on muodostettava linjaukset uudessa kaupunginvaltuustossa ja seudullisesti kuluvan vuoden aikana. Edunvalvonnan tavoitteena on turvata lähi- ja seudulliset palvelut, työpaikat ja investoinnit ja siinä uskon parhaiten onnistuvamme hyvien neuvotteluyhteyksien ylläpidolla.
kaupunginjohtaja
Jarmo Muiniekka
puh. 040 6416 603
jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi