• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Tietoa Kiuruvedestä / Hallinto

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS 

 
                                                       jarmomuiniekka.JPG
Isoja investointeja kesällä käyntiin
Kiuruvesi-lehti 1.3.2017

Kaupunginvaltuusto mitoitti kaupungin investoinnit talousarviossa 2017 yhteensä n. 4 miljoonaan euroon. Tämä siksi, että 3,3 miljoonan euron vuosikatteen päälle sijoitusrahastojen tuottoa tulouttamalla n. 600 000 euroa voidaan välttyä kaupungin velkaantumisen kasvulta. Monta kaupunkilaisten palvelujen jatkuvuuden kannalta merkittävää hanketta saadaan tällä rahalla käyntiin kuluvan vuoden aikana.

Isoin hanke on uuden paloaseman rakentaminen n. 2,4 miljoona euroa. Kaupunki kilpailuttaa ja rakennuttaa tilat pelastuslaitokselle ja kahdelle ambulanssille. Aluepelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri sairaankuljetuksen tilojen osalta maksavat tiloista sekä pääomavuokraa että käyttömenovuokraa kaupungille. Hanke tullaan toteuttamaan leasing-rahoituksella, jossa kaupunki lunastusmahdollisuudella kuolettaa investoinnin 10 vuodessa maksamalla vuokraa leasing-yhtiölle. Tekninen lautakunta on valinnut jo hankkeelle suunnittelijat. Rakentaminen uudelle tontille KPA Uniconin hallia vastapäätä käynnistyy syksyllä. Suunnitteluun ja hankkeen aloituskustannuksiin on varattu budjetissa 100 000 euroa.

Toinen iso palveluja turvaava investointi on terveyskeskuksen ensiavun ja vastaanottotilojen saneeraus. Hankkeelle on varattu tälle vuodelle 550 000 euroa. Peruskorjauksella varmistetaan lähipalvelujen säilyminen Kiuruvedellä siirryttäessä maakuntamalliin 2019 alussa. Kohde on vaativa ja vuosikymmeniä vanhojen rakenteiden avaaminen aina tuottaa omat yllätyksensä.
Kolmas iso palveluja turvaava hanke on uimahallin peruskorjaus. 40 vuotta sitten rakennettu halli on tullut nykyisellään tien päähän. Hankkeeseen on varattu vuosille 2017 - 2018 yhteensä n. 1,7 miljoonaa euroa. Rahoituksen painopiste on vuoden 2018 puolella. Hankkeelle on haettu valtion avustusta 600 000 euroa ja hanke on hyväksytty valtionapuun oikeuttavalle rahoituslistalle, joten hanke päässee valtiontuen piiriin.   Toimenpiteet kohdistuvat allasosastolle ja niihin rakenteisiin joissa on todettu peruskorjaustarvetta. Remontti käynnistyy alkusyksyllä elokuussa eikä uimahalli remontin aikana ole yleisökäytössä kuntosalia lukuun ottamatta.

Nivan kiertoliittymän rakentaminen käynnistynee heti alkukesästä. Tiesuunnitelma on parhaillaan lausunnolla kaupungilla. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Pohjois-Savon ELY - keskus, mutta kaupunki sovitulla tavalla osallistuu kustannuksiin viidenneksellä. Samassa hankkeessa rakennetaan uutta tievalaistusta Iisalmentielle Hingunniemen liittymään saakka ja Pyhäsalmentielle Koskenjoen ja Hovinmäen välille. Tienkäyttäjille työmaasta aiheutuu ymmärrettävästi oma riesansa. Iskelmäviikon aika huomioidaan työmaan työnsuunnittelussa ja aikataulutuksessa.

Nivan liikenneaseman piha-alueella käynnistyy kiertoliittymätyömaan kanssa samaan aikaan työt. Liikenneaseman liikenteen ohjaus, raskaan liikenteen pysäköinti, henkilöautojen pysäköinti, jalankulkijat ja kevyt liikenne ja myös pitkäaikainen pysäköinti muualla työssäkäyviä varten järjestetään uudelleen. Hankkeeseen on saatu 50 % EU:n rakennerahastovaroja Pohjois-Savon liitolta. Kustannusarvio yhteensä on n. 500 000 euroa. Osuuskauppa PeeÄssä ja Kiinteistö oy Mansikki osaltaan kustantavat hankkeen ulkopuolisia töitä mm. piha- ja viherrakentamista, valaistuksen uusimista sekä lapsiperheiden palveluja.

Kadunrakennuksen puolelta isoin hanke on Kirkkokadun peruskorjauksen jatkaminen; vuosille 2017-2018 hankkeelle on varattu budjettiin 500 000 euroa.  Hankkeessa rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Pappilan uimarantaan ja edelleen Rantatien risteykseen saakka.  Kadun taso paranee merkittävästi ja samalla uusitaan valaistus sekä kunnallistekniikka.

Tarpeita ja toiveita on investointipuolella aina enemmän kuin on resursseja toteuttaa. Siksi investointeja tarvittaessa jaksotetaan useammalle vuodelle.

Jarmo Muiniekka, kaupunginjohtaja


kaupunginjohtaja
Jarmo Muiniekka
puh. 040 6416 603
jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi