• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS 

 
                                                       jarmomuiniekka.JPG


Investointihankkeita tulille
Kiuruvesi-lehti 14.9.2016

Useita meille kiuruvetisille tärkeitä ja pitkään vireillä olleita isoja hankkeita on rahoituspäätösten jälkeen käynnistymässä. Hankkeiden joukossa on kokonaan kunnan omia hankkeita mutta myös valtion enimmiltään rahoittamia hankkeita. Nivan risteyksen kiertoliittymän ja Niva - Hingunniemi välin valaistuksen suunnittelu on täydessä vauhdissa. Kiertoliittymästä järjestetään kuntalaisille yleisötilaisuus ma 3.10.2016 klo 18 alkaen Kiurusalissa. Näin tarjotaan kuntalaisille osallistumismahdollisuus. Hankkeen toteuttaa ELY -keskus ja sen valitsemat suunnittelijat ja urakoitsijat. Kaupunki osallistuu rahoitusosuudellaan niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin.  Varmaan kiinnostava kysymys on, mitä laitetaan kiertoliittymän keskukseen? Onko ideakilpailun paikka?

Nivan liikenneasemahankkeen suunnittelijaksi valittiin kaupunginhallituksessa kiuruvetinen Eetiplan oy. Suunnittelu on käynnissä. Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, johon on kutsuttu edustajat kaikista niistä tahoista ja yrityksistä joita hanke koskettaa. Tässäkin hankkeessa on tarkoitus aloittaa kuntalaisia kuullen. Varmaan mm. raskaan liikenteen edustajilla on omia toiveita ja näkemyksiä liikennejärjestelyjen, liikenteenohjauksen ja liittymien turvallisuuden kannalta. Rakentaminen valmistellaan tulevalle kesälle.

Raakapuuterminaali alueella Liikennevirasto käynnistää työt vielä lokakuun aikana. Hankkeeseen kuuluu mm. yhden raiteen siirto uuteen paikkaan lastausta ja purkua helpottamaan ja tietty lisämaan hankinta. Käsiteltävät puumäärät tulevat maakunnan ainoalla terminaalialueella kaksinkertaistumaan lähitulevaisuudessa vauhdittajana eritoten Äänekosken biojalostamon puuntarve.

Tuore tieto on, että Pyhänet oy valmistautuu käynnistämään Koivujärven alueen valokuiturakentamisen vielä kuluvan syksyn aikana. Liittyjien määrä on juuri riittävä, mutta niin kaupungin kuin operaattorin toive on, että liittyjiä tulee vielä lisää rakentamisvaiheen aikana. Kaupungin osuus 32 000 euroa on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Suurin osa rahoituksesta tulee Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukselta. Hanke on hyvä esimerkki ylimaakunnallisesta yhteistyöstä.

Kaupungin oma investointi on terveyskeskuksen vastaanottotilojen peruskorjaus. Kuluvan vuoden budjettiin on hankkeelle varattu 550 000 euroa. Hankkeen urakoitsijat on juuri valittu teknisessä lautakunnassa. Hankkeella halutaan parantaa vastaanottotilojen toimivuutta niin työn tekemisen kuin asiakaspalvelun näkökulmasta ja samalla halutaan varmistaa oman terkkarin toiminta myös sote uudistuksen jälkeen.

Ensi vuoden investointiohjelmaan on tyrkyllä useita hankkeita.  Valmistelussa on mm. paloasemahanke. Nykyisen paloaseman miehistötilat ovat jo väistötiloissa. Valinkauhassa on, korjataanko vanhaa vai rakennetaanko kokonaan uutta. Joka tapauksessa hankkeen toteutus edellyttää Palonsuojarahaston avustusta. Haaste on saada hanke mahtumaan investointiohjelmaan, kun investointitarpeita on samaan aikaan monella taholla ja lisävelkaantumista tulee välttää. Uimahalli odottaa remonttia samoin Virranrannan palvelukeskus.
Kiurusalissa pidetyssä ikäihmisten kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa nousi esiin tarve tuettujen kodinomaisten palveluasuntojen rakentamisesta. Tähän viestiin ikäihmisiltä on syytä tarttua. Palveluasuntojen tarve on meillä joka tapauksessa kasvava.

Mielestäni kaikki mainitut ovat tulevaisuushankkeita. Kiuruvedellä asutaan ja eletään tulevaisuudessakin, hyvien palvelujen äärellä.

Jarmo Muiniekka, kjkaupunginjohtaja

Jarmo Muiniekka
puh. 040 6416 603
jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi