• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Hallinto

Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupungin asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä.

Kaupungin muita toimielimiä ovat kaupunginhallitus, lautakunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua. Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä. Kaupunginhallituksen jaostoja ovat henkilöstöjaosto ja elinkeinojaosto.

Lautakuntia ovat:

 • keskusvaalilautakunta
 • opetuslautakunta
 • sivistyslautakunta
 • tarkastuslautakunta
 • tekninen lautakunta, rakennusvalvontajaosto ja yksityistiejaosto.

 
Lautakuntien tehtävät

Kaupunginvaltuusto hyväksyy johtosäännöt, joissa määrätään eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.


Maaseutuhallinnon neuvottelukunta

Kiuruveden kaupunki sekä Keiteleen ja Pielaveden kunnatmuodostavat maaseutuhallinnon
yhteistoiminta-alueen, jonka järjestäjänä toimii Kiuruveden kaupunki. Yhteistoiminta-alueeseen sisältyvät sekä tukihallintoyksikkö että maaseudun kehittämisyksikkö.
Tukihallintayksikkö hoitaa kuntien järjestettäväksi määrätyn lakisääteisen maaseutuhallinnon ja
kehittämisyksikkö vastaa maaseudun muusta kehittämisestä.
Sopimuskuntien yhteistyöelimenä toimii neuvottelukunta, joka tekee toiminnan suunnittelua,
maaseudun kehittämistä, talousarviota ja palvelujen määrittelyä koskevat strategiset linjaukset

Kaupunginjohtajan tehtävät ja toimivalta

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii 3 palvelukeskusta:

 • opetus- ja sivistyspalvelukeskus
 • tekninen palvelukeskus
 • yleispalvelukeskus.


Palvelukeskusten tehtävät

Henkilöstö toteuttaa heille johtosäännöissä ja toimenkuvissa määrättyjä tehtäviä.

Henkilöstön yhteystietoja