• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

Hallinto
TOIMIELIMET

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Lautakunnat ja jaostot
Toimikunnat

Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupungin asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy johtosäännöt, joissa määrätään eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kaupungin muita toimielimiä ovat kaupunginhallitus, lautakunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä. Kaupunginhallituksen jaostoja ovat henkilöstöjaosto ja elinkeinojaosto.LAUTAKUNNAT

Keskusvaalilautakunta
Sivistyslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta, rakennusvalvontajaosto, yksityistiejaosto.

Lautakuntien tehtävätMAASEUTUHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA


Kiuruveden kaupunki sekä Keiteleen ja Pielaveden kunnatmuodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen,
jonka järjestäjänä toimii Kiuruveden kaupunki. Yhteistoiminta-alueeseen sisältyvät sekä tukihallintoyksikkö että maaseudun kehittämisyksikkö. Tukihallintayksikkö hoitaa kuntien järjestettäväksi määrätyn lakisääteisen maaseutuhallinnon ja
kehittämisyksikkö vastaa maaseudun muusta kehittämisestä. Sopimuskuntien yhteistyöelimenä toimii neuvottelukunta, joka tekee toiminnan suunnittelua, maaseudun kehittämistä, talousarviota ja palvelujen määrittelyä koskevat strategiset linjauksetKAUPUNGINJOHTAJA

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii kolme palvelukeskusta:

Opetus- ja sivistyspalvelukeskus
Tekninen palvelukeskus
Yleispalvelukeskus

Palvelukeskusten tehtävätHENKILÖSTÖ


Henkilöstö toteuttaa heille johtosäännöissä ja toimenkuvissa määrättyjä tehtäviä.

Henkilöstön yhteystietoja