• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Ympäristö / Ympäristövalvonta / Lupa- ja ilmoitusasiat

Lupa- ja ilmoitusasiat

Ympäristölupaa on haettava toimintaan, mikä voi aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa tai mahdollista haittaa naapurustolle. Lisäksi ympäristölupaa on haettava jätevesien johtamiseen vesistöön sekä jätteiden ammattimaiseen käsittelyyn.

  

Lupa- ja ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on vähentää ihmisen aiheuttamien toimintojen ympäristövaikutuksia. Lupia ja ilmoituksia käsiteltäessä tarkastellaan toiminnan jätehuoltoa, mahdollisia häiriövaikutuksia naapurustoon, päästöjä vesistöön, ilmaan sekä maaperään. Päätöksissä annetaan tarvittaessa sen kaltaisia lupaehtoja, että ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Ympäristölupamenettelyn tarkoituksena on huomioida myös naapureiden ja eri yhteisöjen mielipiteitä harjoitettavasta toiminnasta.

Ympäristölupia käsittelevät toiminnasta riippuen kunnan ympäristölupaviranomaiset, Pohjois-Savon ympäristökeskus sekä Itä-Suomen ympäristölupavirasto.

Ohessa linkki Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksiin ja -ohjeisiin, missä ohjeistetaan maatiloilla tuettavaa rakentamista.

VIRAKO -viljelijä rakennuttaa sivuilta löydät laskureita kotieläinrakennusten eläin- ja varastotilojen mitoitukseen.

Ympäristöhallinnon sivustot:

Ympäristönsuojelulainsäädäntö
Lupa- ja ilmoituslomakkeita
Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessaYmpäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

 • haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
 • sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
 • tilapäinen melu ja tärinä
 • koeluonteinen toiminta
 • poikkeukselliset tilanteet
 • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain luvuissa 10 ja 12. Ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 24, 25 ja 28 §:ssä.

Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen.

Pääsääntöisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen tarvitaan lupa. Ilmoitus viranomaiselle riittää jos pilaantuneen alueen laajuus ja pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää ja puhdistustoimista ei seuraa ympäristön muuta pilaantumista.

Ilmoitus ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista tehdään joko ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

 

Toiminta

Viranomainen

Haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta

Alueellinen ympäristökeskus

Satama

Alueellinen ympäristökeskus

Melu ja tärinä

1) Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, PL 32, 74 101 Iisalmi, p. 2724 452, 0400-144 452.
2) Alueellinen ympäristökeskus, jos toimitaan usean kunnan alueella
3) Ylä-Savon terveydenhuollon ky, ympäristöterveystarkastaja Aili Heikkinen, PL 32, 74 101 Iisalmi p. 2724 462, 0400-144 462(terveydensuojelulain 13.1 § mukaisissa tilanteissa)

Koeluonteinen toiminta

Pysyvän toiminnan toimivaltainen ympäristölupaviranomainen

Poikkeukselliset tilanteet

Valvontaviranomainen (ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen tai alueellinen ympäristökeskus tapauksesta riippuen)

Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen

Alueellinen ympäristökeskus, ellei toimivaltaa ole siirretty kunnalle

Maksutaksa

Ylä-Savon SOTE ky:n maksutaksa 2011 löytyy sivuilta Ylä-Savon SOTE>ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta>ympäristönsuojelu>yleistä

Liitetiedostot
Nimi