• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Ympäristö / Luonto / Kasvillisuus

Kasvillisuus

Kiuruvesi kuuluu keskiboreaalisen ja eteläboreaalisen havumetsävyöhykkeen vaihettumisalueelle, missä eteläinen lajisto vähenee ja pohjoinen lisääntyy. Yleisin metsätyyppi on mustikkatyypin metsä eli tuore kangasmetsä. Alavilla rantamailla esiintyy vehmaita, lehtomaisia metsiä. Valtapuu on kuusi, mutta mäntyä ja koivua on myös runsaasti.

Soita on runsaasti varsinkin pohjoisosissa. Kaupungin alueesta noin 30 % on suota.


Luontokohteita

 • Jynkänjärven ja Putousnotkon lehdot (11 ha) ovat Natura-kohteita ja kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Jynkänjärven lehto on hiirenporras- ja kotkansiipivaltainen puronvarsilehto, josta on löydetty useita vaateliaita kasvilajeja. Putousnotkon lehto on rinnelehto, jossa on mm- uhanalaisia ja harvinaisia kasvi- ja jäkälälajeja..
 • Toukkasuo-Huttusuo (221 ha) on mosaiikkimainen ja monipuolinen suokokonaisuus, aapasuota, rämettä ja rimpinevoja, jossa onmonipuolista kasvillisuutta ja pesimälinnustoa. Alue on Natura-kohde ja kuuluu soidensuojeluohjelmaan.
 • Suojoen metsä ja Nälännön Yhteismetsä, luonnonsuojelualue (43 ha). Suojoen metsä on myös Natura-kohde. Tuoretta kangasmetsää, jossa pienialaisia korpipainanteita. Puroa ympäröi luonnontilainen vanha metsä, 100-150-vuotias kuusikko.
 • Mustalammin luonnonsuojelualue (9 ha) on vanhaa kuusikkoa, korpea, rämettä ja nevaa. Kasvillisuuden ja linnuston suojelun kannalta arvokas alue.
 • Lapin metsä (4 ha) Lapinsaaressa on arvokas rantametsäkohde, jolla on myös merkitystä Kiurujärven maisemakuvassa. Luonnonsuojelualue.
 • Herraskallio Aittojärvellä on vanhaa kuusikkoa, korpea, rämettä ja nevaa. Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.
 • Tulponsuo Toiviaiskylässä (200 ha) on luonnonvarainen suoalue. Suolle on merkitty noin 8 km pitkä vaellusreitti.

 

Huomattavia puita

 • Saarisuon seurapetäjä Turhalassa, rauhoitettu
 • Ryönänjoen mänty. Puun pituus 17 m, ympärysmitta kaatokorkeudelta 3,6 m.
 • Mikkolanmäen suuri kuusi Koivujärvellä. Puun pituus 29 m, ympärysmitta kaatokorkeudelta 3,70 m.
 • Vanhan meijerin tammi taajamassa
 • Linnin männyt Ryönänjoella, rauhoitettu
 • Leppäahon kuusiryhmä Sulkavanjärvellä, rauhoitettu
 • Rosvo-Latjan kuusi Koskenjoella. Puun pituus 26 m, ympärysmitta kaatokorkeudelta 3,5 m
 • Pilpansuon tervaleppämetsikkö Tihilässä, rauhoitettu.