• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Vesihuolto / Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos

Kiuruveden kaupungin alueella keskitetystä talousvesihuollosta vastaa kaupungin vesihuoltolaitos, 4 varsinaista vesiosuuskuntaa sekä 10 pientä, enintään muutaman talouden yhtiötä tai yhtymää. Varsinaiset osuuskunnat ovat: Lapinsalon seudun vesiosuuskunta, Lahnasten vesiyhtymä sekä Sulkavan ja Tihilän seudun vesiosuuskunnat. Pieni osa kiinteistöistä saa talousvetensä naapurikuntien puolella toimivista vesilaitoksista tai -osuuskunnista.

Vuonna 2003 perustettu alueellinen vedenhankinnan tukkuyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy vastaa vedenhankinnasta ja veden toimittamisesta Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueille. Kunnat ovat luovuttaneet tukkuyhtiölle vedenottamonsa ja runkolinjansa, joiden kunnossapidosta vastaa yhtiö.

Kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosto on varsin kattava ja kunnossapidettävää vesijohtoa on n. 450 km. Keskitetyn talousvesihuollon piirissä on yli 90 % kunnan asukkaista. Käytettävä talousvesi on pohjavettä ja sitä jaetaan noin 2500 m³/d, mistä vesihuoltolaitoksen osuus on noin 2100 m³/d.

Jätevesien keskitetystä käsittelystä vastaa lähinnä asemakaava-alueella kaupungin vesihuoltolaitos. Kuorevirran jätevedenpuhdistamolla käsitellään noin 5000 asukkaan jätevedet, mikä vastaa vuosittain noin 600.000 m³ asumajätevettä.

Kiuruveden vesihuoltolaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena huolehtien talousveden toimittamisesta asiakkaille, jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä muista vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä ja neuvontapalveluista. Laitos ostaa veden viiden kunnan yhteiseltä tukkuvesiyhtiöltä ja vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesilaitostoiminnasta ts. laitos hoitaa omalla verkostollaan vesihuoltolain piiriin kuuluvien liittyjien vesihuollon.

Talousvettä laskutetaan vuosittain noin 700.000 m³ (1800 m³/d). Suurimmat vedenkuluttajaryhmät ovat haja-asutusalueen maidon- ja lihantuottajat sekä vesiosuuskunnat Vieremän kunnan puolella.


Laatuperiaatteet

Sopimus- ja yleiset toimitusehdot