• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Varhaiskasvatus / Vuorohoito Kiuruvedellä / Huomioitavaa vuorohoidosta

Huomioitavaa vuorohoidosta

 

LAPSEN HOITOAJAT

Vuorohoitoa järjestetään ennalta ilmoitettujen hoitoaikavarausten perusteella. Lapsen hoitoajat on ilmoitettava erillisellä hoitoaikalistalla heti vanhempien/puolisoiden työvuorojen selvittyä, mutta viimeistään edellisen viikon tiistaina klo 15.00 mennessä. Tällöin henkilökunnan työvuorolistat muokataan ja vahvistetaan lasten hoitoaikojen perusteella.

Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia (koskien hoitoaikoja klo 17 - 6.30) voidaan ottaa vastaan päiväkodinjohtajan harkinnan jälkeen vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden päivähoitoasetuksen 6 § 1 momentin mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, pyydämme vanhempia ilmoittamaan siitä niin pian kuin mahdollista. HOITOAIKOJEN MUUTOKSISTA JA PERUUTUKSISTA ON ILMOITETTAVA MAHDOLLISIMMAN PIAN!

 

LAPSEN HAKU PÄIVÄKODISTA ILTAISIN

Lapsen iltavuoron on päätyttävä viimeistään klo 22- 22.30 ja alle 3-vuotiailla klo 21.00. Tarpeen jatkuessa pidempään lapsi voi jäädä päiväkotiin yöhoitoon.

Iltahoidon jatkuessa em. rajoihin saakka huomioidaan myös lapsen saaman yöunen pituus, eli seuraavan aamun herätysajankohta on ratkaiseva. Iltahoidon jatkuessa em. rajoihin saakka lapsella tulee olla vapaapäivä tai esim. iltavuoro, jolloin hän saa nukkua pidempään. Jos myöhäistä iltahakua seuraa aamuherätys (liian lyhyt yöni), lapsi voi jäädä päiväkotiin yöhoitoon.

 Lapselle tulisi turvata minimissään 8-10 tunnin yöunet. Unentarve vaihtelee yksilöllisesti ja eri ikäkausina, viisivuotiaalla se on n. 10 – 12 tuntia vuorokaudessa.

 

MUUTA HUOMIOITAVAA VUOROHOIDOSSA

Päiväkodissa päiväunet nukutaan n. klo 12- 14.  Pienten lasten kohdalla unentarve on suurempi, joten he saattavat nukkua yksilöllisten tarpeidensa ja rytminsä mukaan toisenlaisina ajankohtina.

 Isompien lasten (n. yli 3-vuotiaiden) kohdalla pyritään lapsen unirytmin säännöllistämiseen: illalla tulisi mennä ajoissa nukkumaan, mikä yleensä edellyttää päiväunien nukkumista tarpeeksi aikaisin. Liian myöhään nukutut päiväunet viivästyttävät unen tuloa iltaisin ja pidentävät unia aamusta, eikä lapsi ole silloin välttämättä väsynyt ”päiväuniaikaan”. Aamuherätys em. tilanteessa puolestaan aiheuttaa lapselle univelkaa. Jos lapsi on tulossa iltapäivällä hoitoon ja hän tarvitsee päiväunet, hänet kannattaa tuoda aikaisemmin päiväkotiin päiväunia varten, mikäli päiväunien nukkuminen kotona on hankalaa tai ajankohdallisesti ongelmallista.

Päiväuniasioista kannattaa tarvittaessa keskustella henkilökunnan kanssa ja poikkeustapauksista neuvotellaan lapsen riittävän unimäärän turvaamiseksi.

 

Lapsen ei tulisi sopeutua vuorotyön aiheuttamaan epäsäännölliseen vuorokausirytmiin, vaan lapselle tulisi mahdollisuuksien mukaan turvata hänen kehityksensä kannalta tärkeä säännöllinen päivärytmi. Tämä on haastavaa vanhemmille, eikä voi toteutua ilman vanhempien panostusta ja asian tiedostamista.

 

Vanhempien tulee myös huomioida lapsen oikeus saada vapaapäiviä. Lapsen vapaapäivät aikuisten työvuorojen mukaan saattavat jäädä toteutumatta esimerkiksi silloin kun lapsi asuu toisen huoltajan luona (esim. isän vapaapäivinä lapsi on äidin luona, jolloin äidillä on työvuorot) tai lapsen osallistuessa vapaapäivänä erilliseen esiopetukseen. Huoltajien onkin tärkeää tehdä yhteistyötä myös lapsen vapaapäivien turvaamiseksi. ihanteellista olisi se, että lapsella on viisi hoitopäivää ja kaksi vapaapäivää viikossa, mutta se ei useinkaan ole mahdollista vuorohoidossa. Hyvin yleistä on ns. seitsemän päivän hoitoputki, jonka jälkeen lapsella on vapaapäiviä. Lapsella olisi hyvä olla vapaata vähintään noin kahdeksan päivää kuukaudessa.

Hoitopäivä on lapselle ”työpäivä”. Vaikka lapsi viihtyy päivähoidossa ja toiminta on lapsilähtöistä ja kehittävää, lapsi kuitenkin väsyy hoitopäivän aikana touhusta ja ryhmässä olosta eri tavoin kuin kotipäivinä. Lapsi tarvitsee tietenkin myös omien vanhempiensa kanssa vietettyä aikaa mahdollisimman paljon! Vuorohoidon epäsäännöllisyys ja suuret muutokset arjen rytmissä kuorittavat lasta vielä enemmän kuin ns. päiväryhmissä.

Lasten päivähoitoasetuksen mukaan lapsen hoitoaika ei saisi yleensä jatkua pidempään kuin kymmenen tuntia vuorokaudessa. Vuorohoidossa tuntirajoitusta ei voi sellaisenaan soveltaa, eikä hoitojaksojen pituudelle ole määritelty normeja. Pitkän hoitojakson aikana lasta ehtii hoitaa monta eri aikuista, mikä on rankkaa etenkin pienelle lapselle. Myös kaverisuhteiden ylläpitäminen on hankalampaa lapsiryhmän koostumuksen vaihdellessa.