• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Varhaiskasvatus / Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensisijaisesti 1.  vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen hallinnollisella päätöksellä otetuille tai siirretyille oppilaille sekä mahdollisuuksien mukaan 2. vuosiluokan oppilaille. Toimintaa tarjotaan vähintään 570 tuntia koulun työvuoden aikana koulupäivinä, pääsääntöisesti klo 7.00-17.00 välisenä aikana.

Aamutoimintaa ja opetustuntien jälkeen iltapäivätoimintaa on Nivan koulun tiloissa. Kyläkoulujen oppilaille toimintaa järjestetään, jos hakijoita on riittävä määrä. Ryhmässä tulee olla vähintään viisi koululaista.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisenä. Paperilomakkeita on saatavana päiväkoti Kimpasta sekä kaupungintalon neuvonnasta tai voi tulostaa varhaiskasvatuksen sivuilta. Paperilomake palautetaan osoitteella Päiväkoti Kimppa, Kuorevirrankatu 10, 74700 Kiuruvesi.

Aamutoiminta järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäivää lukuun ottamatta klo 7.00 alkaen. Tarjolla on tila ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti.  Toiminta on pääasiassa omatoimista lukemista, pelaamista tai leikkimistä. Aamulla perhe voi halutessaan ostaa lapselleen aamupalan ravitsemuspalveluiden kautta tai tuoda omat aamupalan. 

Iltapäivätoiminta järjestetään koulupäivinä klo 12.20–17.00 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi saa välipalan. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa koululainen saa

– viettää iltapäivät luotettavan aikuisen ohjauksessa

– leikkiä, askarrella, harrastaa, unohtamatta omaehtoista toimintaa ja lepoa

– ystäviä

– viettää aikaansa turvallisessa ympäristössä

– tehdä tarvittaessa läksyt

– tutustua ympäristöön ja oppii vastuutaPERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

Opetuslautakunta on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäväksi kerhomaksut seuraavasti:

läsnäolo       3 tuntia                                              aamulla ja iltapäivällä

                   tai alle         3-4 tuntia      4-5 tuntia    3-5 tuntia

5krt/vko       90€              110€               130€        150€  

4krt/vko       85€               95€                 115€        130€      14-17 pv/kk

3krt/vko       75€               85€                 105€        115€      11-13 pv/kk

2krt/vko       65€               75€                 85€          95€        6-10pv/kk

1krt/vko       55€               65€                 75€          85€         4-5 pv/kk

Satunnainen toimintapäivä 10 euroa    

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin koululainen osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos koululainen ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos poissaolo toiminnasta jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos koululainen on jostakin muusta syystä kuin sairautensa vuoksi pois toiminnasta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Lisätietoja antaa

Mervi Kananen - Kärkkäinen 040-1848825 (aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori)
Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunta: 0400 964224