• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Turvallisuus / Työsuojelu

Työsuojelu

 

 
Työsuojeluorganisaation toiminta perustuu työsuojelun valvonta-ajatukseen ja työsuojelun yhteistoimintasopimukseen. Sopimuksen mukaisesti kaupungin työsuojelun yhteistoiminta tehdään yhteistyötoimikunnassa  eli ns YT-ryhmässä. Yhteistyötoimikunta valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Yhteistoimikunnan kokouksiin kutsutaan kaupunginjohtaja, osastojen johtajat, kaupunginsihteeri, ammattijärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamushenkilöt 2 kpl kaupunginhallituksesta sekä työsuojelupäällikkö.   Työsuojeluvaltuutetut valitaan vaaleilla 4-vuoden toimikaudeksi. Työsuojelupäällikön nimeää henkilöstöjaosto.   

 

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ

Työsuojelupäällikkö toimii työnajantajan edustajana työsuojelun yhteistyöortanisaatiossa. Hänen tehtävänään on organisoida kaupungin työsuojelutoimintaa, perehtyä työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja -ohjeisiin ja tiedottaa niistä työnantajalle ja henkilöstölle. Työsuojelupäällikkö seuraa työpaikkojen työsuojeluoloja ja huolehtii, että työpaikoilla ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimii työsuojelutoimikunnan esittelijänä.


TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

Kiuruveden kaupungille valitaan neljän vuoden välein 2 työsuojeluvaltuutettua ja heille kummallekkin 2 varavaltuutettua.  Yksi työsuojeluvaltuutetuista edustaa opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen ja yksi teknisen ja yleispalvelukeskuksen henkilökuntaa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on toimia henkilökunnan edunvalvojana kaupungin yhteistyöorganisaatiossa. Hän perehtyy työpaikan oloihin suorittaa tarkastuksia ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista työnjohdolle, työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle. Osallistuu yhteistyötoimikunnan toimintaan.
 

TYÖSUOJELUASIAMIEHET

Työsuojeluasiamiehet toimivat alakohtaisen työsuojelun asiantuntijana omalla toimialallaan ja toimivat esimiesten tukena työsuojeluasioissa. Hänen tehtävänään on perehtyä oman alansa työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja - ohjeisiin ja tiedottaa niistä esimiehille ja henkilöstölle. Asiamiehet osallistuvat työsuojelutoimikunnan toimintaan.

TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuolto on työpaikan ja terveydenhuoltohenkilöstön yhteistyötä, jonka tarkoituksena on ehkäistä työn terveyshaittoja, seurata ja tutkia työn ja terveyden välisiä suhteita sekä edistää ja ylläpitää työntekijän työ- ja toimintakykyä. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä, suorittaa työterveystarkastuksia,  antaa tietoja ja ohjeistusta työterveyden ylläpitoa ajatellen, seuraa vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilaa sekä suunnittelee ja ylläpitää ensiapuvalmiutta. Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimikunnan toimintaan.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan 1.1.2018 alkaen Terveystalolta.

Työsuojeluorganisaatio

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ

Jukka Ruotsalainen
040 576 6487
jukka.ruotsalainen(at) kiuruvesi.fi


TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
Erkki Väisänen (JHL)
040 534 1166
erkki.vaisanen(at) kiuruvesi.fi


1. VARAVALTUUTETTU

Marko Hämäläinen
marko.hamalainen(at)kiuruvesi.fi

2. VARAVALTUUTETTU
Hanne Lilja
040 500 8442
hanne.lilja(at)kiuruvesi.fi