• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Turvallisuus / Työsuojelu

Työsuojelu

Työsuojeluorganisaation toiminta perustuu työsuojelun valvonta-ajatukseen ja työsuojelun yhteistoimintasopimukseen. Sopimuksen mukaisesti kaupungin työsuojelun yhteistoiminta tehdään yhteistyötoimikunnassa  eli ns YT-ryhmässä. Yhteistyötoimikunta valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Yhteistoimikunnan kokouksiin kutsutaan kaupunginjohtaja, osastojen johtajat, kaupunginsihteeri, ammattijärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamushenkilöt 2 kpl kaupunginhallituksesta sekä työsuojelupäällikkö.   Työsuojeluvaltuutetut valitaan vaaleilla 4-vuoden toimikaudeksi. Työsuojelupäällikön nimeää henkilöstöjaosto.   

   

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikön tehtävänä on toimia työnajantajan edustajana työsuojelun yhteistyöortanisaatiossa. Hänen tehtävänään on organisoida kaupungin työsuojelutoimintaa, perehtyä työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja -ohjeisiin ja tiedottaa niistä työnantajalle ja henkilöstölle. Työsuojelupäällikkö seuraa työpaikkojen työsuojeluoloja ja huolehtii, että työpaikoilla ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimii työsuojelutoimikunnan esittelijänä.

Työsuojeluvaltuutetut

Kiuruveden kaupungille valitaan neljän vuoden välein 2 työsuojeluvaltuutettua ja heille kummallekkin 2 varavaltuutettua.  Yksi työsuojeluvaltuutetuista edustaa opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen ja yksi teknisen ja yleispalvelukeskuksen henkilökuntaa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on toimia henkilökunnan edunvalvojana kaupungin yhteistyöorganisaatiossa. Hän perehtyy työpaikan oloihin suorittaa tarkastuksia ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista työnjohdolle, työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle. Osallistuu yhteistyötoimikunnan toimintaan.

Työsuojeluasiamiehet

Työsuojeluasiamiehet toimivat alakohtaisen työsuojelun asiantuntijana omalla toimialallaan ja toimivat esimiesten tukena työsuojeluasioissa. Hänen tehtävänään on perehtyä oman alansa työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja - ohjeisiin ja tiedottaa niistä esimiehille ja henkilöstölle. Asiamiehet osallistuvat työsuojelutoimikunnan toimintaan.

Työterveyshuolto osana työsuojeluorganisaatiota

 Työterveyshuolto on työpaikan ja terveydenhuoltohenkilöstön yhteistyötä, jonka tarkoituksena on ehkäistä työn terveyshaittoja, seurata ja tutkia työn ja terveyden välisiä suhteita sekä edistää ja ylläpitää työntekijän työ- ja toimintakykyä. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä, suorittaa työterveystarkastuksia,  antaa tietoja ja ohjeistusta työterveyden ylläpitoa ajatellen, seuraa vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilaa sekä suunnittelee ja ylläpitää ensiapuvalmiutta. Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimikunnan toimintaan.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Kiuruveden terveyskeskukselta. Toimintaa toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan, joka on laadittu työterveyshuoltolain määräysten ja suositusten mukaisesti.

                 

                                             

      Linkkejä:

   

                                                                  

Työsuojeluorganisaatio v. 2010 – 2013

    

Työsuojelupäällikkö:  

Markku Ruotsalainen     Kaupungintalo
P. 0400-542 211
markku.ruotsalainen(at)kiuruvesi.fi

Työntekijöiden edustajat (opetus- ja sivistys):

Työsuojeluvaltuutettu: Ari Satomaa OAJ
Yläkoulu p. 040 5766 495  
ari.satomaa(at)kiuruvesi.fi

1. Varavaltuutettu:  Arja Laukkanen JYTY  
Lukio puh. 040 5271 633

Työntekijöiden edustajat (tekninen-  ja yleispalvelukeskus sekä perhepäivähoitajat):

Työsuojeluvaltuutettu: ErkkiVäisänenJHL 
ere.vaisanen(at)hotmail.com
040  5341 166  

1. Varavaltuutettu:    Asko Kumpulainen JHL
asko.kumpulainen(at)kiuruvesi.fi
040 - 5259 069
                                                                                                       
Työsuojeluasiamiehet:
   

varhaiskasvatus ja päivähoito: Tuija Remes
ruokahuolto: Merja Kämäräinen
siivous ja kiinteistöhoito: Raija Pennanen
toimistohenkilöstö: Arja Knuutinen
opetustoimi: Anna- Maija Räty

Työterveyshuolto:

Tuula Kauhanen           040 3504 329
Riitta Piippo                 040 3504 777