• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Rakentaminen / Rakentamisen yhteystietoja

Rakentamisen yhteystietoja

 

Jätehuolto 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus 040 568 2619

 • jätteiden käsittelyn neuvonta

 • rakennusaikaisten jätteiden käsittelyn neuvonta   


Ylä-Savon Jätehuolto Oy


toimitusjohtaja Risto Kauhanen 

 • jäteneuvonta
 • jätteiden vastaanotto

Jätteenkuljetusyrittäjät

Erkki Kastari Ky (017) 753 737
Tenho Väisänen (017) 752 495

 • jätteiden kuljetus

 

Jätevesien käsittely 

 Kiuruveden kaupungin vesihuoltolaitos

rakennustarkastaja Tuomo Halme 040 7077 681

 • jätevesien käsittely haja-alueilla
 • lupien myöntäminen

 

 

Kaivutyöt katualueella

 

Kiuruveden kaupunki

ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen 0400 371 128

 • kaivuluvat

 

Karttapalvelut 

Kiuruveden kaupunki

maanmittausinsinööri Ville Kamaja 0400 741492

 • osoitekartta
 • osoitteet
 • taajaman pohjakartta

 

Mittauspalvelut 

Kiuruveden kaupunki / Kartat ja mittaus

maanmittausinsinööri Ville Kamaja 0400 741 492

 • rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen
 • maaperätutkimukset
 • rajaselvitykset
 • kartoitukset

 

Osoitteen määrittely 

Kiuruveden kaupunki

maanmittausinsinööri Ville Kamaja 0400 741 492

 

Pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos /
Kiuruveden paloasema (017) 187 182

palomestari Tommi Antikainen (017) 187 180, 044 7187 180
palotarkastaja Marko Marjoniemi (017) 187 181, 044 7187 181

 • palo- ja hormitarkastukset
 • öljylämmityslaitteiden katsastukset
 • lausunnot rakennuslupahakemuksista

 

Poikkeuksen myöntäminen 

Kiuruveden kaupunki, teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto

 • poikkeuksen myöntäminen rakentamisesta ranta-alueella, vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta ja rakennussuojelua koskevasta kaavamääräyksestä

 

Puiden kaataminen tai muu maisemaa muuttava maarakennustyö

Kiuruveden kaupunki

kaavoittaja Mirja Nuutinen 040 7144 908

 • maisematyöluvat

 

Rakennusvalvonta

Kiuruveden kaupunki

rakennustarkastaja Tuomo Halme 040 7077 681
toimistosihteeri  Maarit Ruotsalainen 040 514 6823

 • rakennusluvat, toimenpideluvat ja toimenpideilmoitukset
 • purkamisluvat ja -ilmoitukset
 • jätevesiasetuksen mukaiset luvat
 • rakentamisen neuvonta
 • katselmukset ja muut tarkastukset

 

Sähköliittymä

Savon Voima


Tonttiasiat

Kiuruveden kaupunki

maanmittausinsinööri Ville Kamaja 0400 741 492

 • tonttipankki
 • tonttien varaaminen
 • vuokrasopimukset

 

Vesi- ja viemäriliittymät 

Kiuruveden kaupunki

tekninen johtaja Arto Karoluoto 040 5766 514

 • sopimukset
 • liittyjäpalvelut

työmaamestari Hannu Peurala 0400 371 129

 • verkostojen rakentaminen
 • tonttijohtojen rakentaminen

Ahti Halonen 040 5686 223 

 • vesimittarityöt
 • sopimukset
 • vesilaskutus

 

Ympäristönsuojelu 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus 040 568 2619

 • ympäristöluvat
 • meluilmoitukset
 • vesilain mukaiset ilmoitukset