• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Rakentaminen / Maalämmön rakentaminen

Maalämmön rakentaminen

 

Maalämmön hyödyntämiseksi tehtävien lämpökaivojen poraaminen ja lämmönkeruuputkistojen asentaminen muuttui luvanvaraiseksi 1.5.2011 alkaen. Vaihdettaessa lämmitysjärjestelmä maalämpöön on toimenpiteeseen voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti haettava kaava-alueilla toimenpidelupa. Haja-alueilla toimenpiteestä on tehtävä kirjallinen rakentamisilmoitus. Uudisrakentamisessa maalämmön rakentamista koskeva lupa sisältyy pääsääntöisesti rakennuslupaan.


Maalämmön keruujärjestelmiä ovat lämpökaivo, maahan upotettava putkisto sekä vesistöön sijoitettava keruupiiri. Kaava-alueilla lämpökaivo on yleensä ainoa vaihtoehto. Maapiirin vaatima tila tavallisessa pientalossa on noin 1000-2000 m². Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan kirjallisen suostumuksen. Vesistöön sijoitettavasta lämpöputkistosta on lisäksi tehtävä vesirakennusilmoitus Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus antaa lausunnon siitä vaatiiko hanke muuta lupaa.

Lämpökaivon suositeltavat minimietäisyydet eri kohteisiin:

KOHDE                                                         MINIMIETÄISYYS

Lämpökaivo                                                  15 metriä *)
Porakaivo                                                      40 metriä
Rengaskaivo                                                  20 metriä
Rakennus                                                       3 metriä
Kiinteistön raja                                              7,5 metriä *)
Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamo    30 metriä (kaikki jätevedet), 20 metriä (harmaat vedet)
Viemärit ja vesijohdot                                   5 metriä

*) porareiän ollessa pystysuora


Toimenpideluvan hakemiseen / rakentamisilmoituksen tekemiseen tarvittavat asiakirjat:

 • hakemuslomake
 • asemapiirustus (2 kpl), johon on merkitty ainakin lämpökaivon / putkiston etäisyydet tontin rajoista ja rakennuksista sekä sijainnin osoittavat sidontamitat tunnetusta pisteestä
 • selostus maalämpöjärjestelmän rakentamisesta
 • naapurien kuuleminen
 • vastaavan työnjohtajan hakemus
 • vesialueen omistajan kirjallinen suostumus (tarvittaessa)


Lupapäätöksessä voidaan asettaa ehtoja mm. pohjavesialueelle rakentamisessa, jotka tulee huomioida työn suorituksessa. Työn suorittamisen jälkeen rakennusvalvontaan on toimitettava vastaavan työnjohtajan allekirjoittama tarkastusasiakirja lämpökaivon ja/tai -putkiston asentamisesta sekä kopio asennusurakoitsijan poraus- ja putkitusraportista.