• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Rakentaminen / Korjausavustukset

Korjausavustukset

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan myönnetään korjausavustuksia sekä energiataloudelliseen korjaustoimintaan energia-avustuksia.

Kunta myöntää vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaukseen avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuosittain osoittamasta määrärahasta. Avustusten myöntämiseen liittyvät Valtioneuvoston asettamat tulo- ja varallisuusrajat. Avustusta voidaan myöntää sellaisiin asunnon korjaustoimenpiteisiin, jotka ovat vanhuksen tai vammaisen henkilön kotona asumisen ja hoidon kannalta välttämättömiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Avustuksen myöntämiseen liittyy viiden vuoden asumisvaatimus korjattavassa asunnossa.


 

Edellä mainittuja avustuksia koskevat hakemukset toimitetaan rakennusvalvontaan. Hakuajoista ilmoitetaan vuosittain Kiuruvesi -lehdessä kaupungin ilmoituspalstalla sekä kaupungin nettisivuilla. Hakuaika on vuosittain keväällä erikseen ilmoitettavana aikana. Myös syksyn mahdollisesta lisähakuajasta ilmoitetaan vuosittain erikseen.

Tarkempia tietoja hakemisesta ja lomakkeista on saatavissa kaupungintalolta rakennusvalvonnasta sekä Valtion asuntorahaston nettivivuilta, mistä löytyvät myös hakulomakkeet.

Lisätietoja:

Toimistosihteeri Tarja Kaurtola p. 040 514 6823
Rakennustarkastaja Tuomo Halme p. 040 707 7681


KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN  VUONNA 2016

Kunnassa noudatetaan korjaus- ja energia-avustusten osalta valtakunnallista hakumenettelyä. Kunnan myönnettävien avustusten hakuaika päättyy 24.3.2016.

Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan on haettavissa seuraavan laisia avustusmuotoja:

KUNNAN MYÖNTÄMÄT KORJAUSAVUSTUKSET:


1. Vanhusväestön ja vammaisten sekä rintamaveteraanien ja rintamaveteraanien leskien asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein (tulorajat ja varallisuusharkinta) Lomake 35
2. Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen (kuntotutkimukset) Lomake 36a

Tulorajat / vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustukset:

Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa eivät saa ylittää seuraavia henkilöluvusta riippuvia tulorajoja:

Henkilöluku                 1               2             3             4

Tulot (brutto) e/kk    1 760       2 940       3 920      4 995

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, sovelletaan tarvittaessa seuraavia tulorajoja:   

Tulot (brutto) e/kk    2 290       3 820      5 100      6 500                

Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus.

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulorajaa korotetaan 875 eurolla lisähenkilöä kohti.

KUNNAN MYÖNTÄMÄT ENERGIA-AVUSTUKSET:

1. Tarveharkintaiset energia-avustukset pientaloille (enintään 2 asuntoa) eräisiin toimenpiteisiin sosiaalisin perustein (tulorajat) Lomake 36d

Tulorajat / tarveharkintaiset energia-avustukset pientaloille:

Henkilöluku                   1                2             3             4
Tulot (brutto) e/kk     1 760         2 940      3 920      4 995

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulorajaa korotetaan 875 eurolla lisähenkilöä kohti.

ARA:N MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET (jatkuva hakuaika):

1. Uuden hissin rakentamiseen (hissiavustus) Lomake 36c
2. Muun liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Lomake 36c 

Kaikki avustushakemukset toimitetaan hakulomakkeissa mainittuine liitteineen kaupungin rakennusvalvontatoimistoon tai kaupungin neuvontaan viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 15.45 mennessä. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei voida käsitellä.