• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Opetus / Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa.

Oppilashuollon palveluja ovat mm. kouluterveydenhuoltoon, koulupsykologitoimintaan ja koulukuraattoritoimintaan liittyvät palvelut. 

Koulupsykologi Anni Angeria, puh. 040-704 7943

Koulukuraattori Maritta Knuutinen, puh. 040-747 0234

Oppilashuoltoon kuuluvia tukipalveluja ovat myös erityisopetus, oppilaanohjaus, iltapäivähoito , koulukuljetus ja -ruokailu.
Keskeinen osa koulujen oppilashuoltotyöstä tapahtuu oppilashuoltoryhmissä.

Oppilashuoltoryhmien toiminta

Kaikissa Kiuruveden kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu aina tarvittaessa. Kyläkoulujen oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kerran lukukaudessa. Nivan koululla ja yläkoululla kokoonnutaan 2-4 kertaa kuukaudessa. Lukiossa toimivan opiskelijahuoltoryhmän kokouksia järjestetään 2-3 kertaa lukukaudessa.

Oppilashuoltoryhmään kuuluu kunkin koulun johtaja/rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja (luokat 7-9 ja lukio), koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja – ja lisäksi tarpeen mukaan luokanopettaja, luokanvalvoja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja, huoltaja, oppilas, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä, lääkäri tai muut asiaan liittyvät henkilöt.
Kokoonkutsujana toimii koulun johtaja/rehtori.

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on mm. tukea opettajia kasvatus- ja opetustyöhön liittyvissä ongelmissa, etsiä keinoja oppilaiden koulunkäyntiongelmien ratkaisemiseksi sekä suunnitella yhteistyössä opettajien kanssa erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulutyön järjestämistä. Moniammatillisen yhteistyön kautta oppilaille pyritään saamaan oikeanlaista tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan lasta tai nuorta ja huoltajaa.