• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Oikeusturva

Oikeusturva

Oikeusturva tarkoittaa kansalaisten oikeutta saada asiansa käsitellyksi oikeudenmukaisesti tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Kaikkien tuomioistuinten tehtävä on toteuttaa oikeusturvaa. Oikeusturvan lisäksi tuomioistuinten on otettava huomioon oikeusvarmuus eli ratkaisujensa ennustettavuus.


KULUTTAJANEUVONTA
  
Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista sekä sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen ylisiin riitatilanteisiin. Kuluttajaneuvonta toimii maistraatin alaisuudessa
     
 
 OIKEUSLAITOS   Oikeuslaitos toteuttaa vallitsevaa lakia ja oikeutta. Siihen kuuluvat tuomioistuimet, syyttäjälaitos, rikosseuraamuslaitos ja oikeusapu.

Pohjois-Savon oikeusaputoimisto
hoitaa Kiuruveden julkisen oikeusavun ja edunvalvonnan. Sekä oikeusavustaja että edunvalvoja ottavat asiakkaita vastaan ainoastaan ajanvarauksella. Vastaanotto myös erikseen sovittuina aikoina Kiuruveden kaupungintalolla.
Yhteystiedot ja ajanvaraus
     
 
 POLIISI   Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä tikosten ennalta ehkäiseminen, selvittäminen ja syyteharkitaan saattaminen. Poliisi myös myöntää mm. passit, henkilökortit ja aseluvat.

Itä-Suomen poliisilaitos
Kiuruvesi kuuluu Itä-Suomen poliisilaitoksen alueeseen ja lähin poliisiasema sijaitsee Iisalmessa.
Yhteystiedot ja ajanvaraus
     
 
 POTILAAN OIKEUDET   Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä.
     
 
TALOUS- JA VELKANEUVONTA
  Talous- velkaneuvonta on lakisääteinen palvelu, joka on asiakkaalle maksuton. Ylä-Savossa toimii yhteinen velkaneuvoja, jonka toimipiste sijaitsee Iisalmen sosiaalipalvelukeskuksessa.