• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Lasten päivähoito / Ajankohtaista päivähoidossa

Ajankohtaista päivähoidossa

 

Hakuaika päivähoitoon on keväällä maalis-huhtikuussa

Lasten päivähoitoon ja eskareiden kerhotoimintaan ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen  

Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään 4 kk ennen toivotun hoidon alkamista. Mikäli hoito­paikan tarve ei ole enna­koitavissa, on päivähoitopaikkaa haet­tava vii­meis­tään kaksi viik­koa ennen kuin lapsi tarvitsee hoi­to­paikan. Päivähoitolain mukaan lapselle voi saada kunnallisen päivähoitopaikan van­hem­painra­hakauden jälkeen siihen saa­kka, kunnes lapsi sii­rtyy perus­kouluun tai sitä vas­taavaan.

 

Tarkistamme jokavuotisen tapaan elokuun alusta kaikkien tulotiedot. Kevään päivähoitohaun yhteydessä toimitetaan myös tulotiedot.
Ohessa tulotietolomake, jonka liitteeksi toimittakaa tarvittavat liitteet (palkkatuloa saavilla työnantajan palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma ja yrittäjillä kirjanpitoon perustuva luotettava selvitys viimeiseltä tilikaudelta ja /tai verotodistus).

Pääomatuloista metsätulo huomioidaan laskennallisena. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Verohallitus vahvistaa metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton. Viimeksi vahvistetun päätöksen numero on 1043/2007 ja Kiuruvedellä se on tällä hetkellä 71,04 €/hehtaari. Eli tarvitsemme tiedot metsämaan pinta-alasta ja tiedot mahdollisista metsämaahan liittyvistä korkomenoista.

Päivähoidon korkein maksu on 290 euroa/kk ja pienin perittävä maksu on 27 euroa/kk.

Toimittakaa tulotietolomake liitteineen päivähoitotoimistoon tai lapsen päivähoitopaikkaan. Ellei tuloselvitystä, päivähoidosta laskutetaan korkeimman maksun mukaisesti.Lasten päivähoitomaksuun vaikuttavat tulot:

- ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)

- verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu

- pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)

- itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)

- verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)

- eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)

- elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista

- työttömyysturvalain mukainen päiväraha

- Kelan maksama työmarkkinatuki ja koulutustuki

- työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki

- koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki

- Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha

- sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha

- tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha

- kunnan maksama omaishoidontuki

- perhehoitajan hoitopalkkio

- muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

- lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Lapsen/lasten tulot otetaan huomioon päivähoidossa olevan lapsen/olevien lasten osalta.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä:

- lapsilisä, lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha), opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, matkustussäännön mukainen päiväraha, kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha, perhehoidon kustannusten korvaukset, lasten kotihoidontuki, toimeentulotuki

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.