• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat / Vanhan meijerin asemakaavan ja osayleiskaavan muutos

Vanhan meijerin asemakaavan ja osayleiskaavan muutos

IMG_5099.JPG 

Käynnistäminen

Kiuruveden kaupungin yrityskiinteistötyöryhmä teki esityksen vanhan meijerin suojelupäätöksen purkamisesta tavoitteena mahdollistaa rakennuksen purkaminen. Perusteena olivat rakennuksen huono kunto, tilojen sopimattomuus yrityskäyttöön, mittavat korjaus- ja muutostarpeet ja ylläpidon tappiollisuus.

Vanha meijeri on asemakaavassa suojeltu rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- tai muutostöissä säilyttää. Meijerin vierellä on suojeltu tammi. Taajaman osayleiskaavassa vanha meijeri on paikallisesti merkittävä rakennuskohde.

Tekninen lautakunta päätti 8.12.2015 käynnistää vanhan meijerin asemakaavan ja taajaman osayleiskaavan muutoksen.

Asemakaavan muutoksen tarkoitus ja aikataulu

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää vanhan meijerin kulttuurihistorialliset arvot ja suojelumerkinnän poistamismahdollisuus asemakaavasta. Samalla muutetaan taajaman osayleiskaavaa.

Asemakaavan ja osayleiskaavan muutosten arvioidaan valmistuvan v. 2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 16.12.2015-11.1.2016.

Luonnosvaihe

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan ja osayleiskaavan muutosluonnokset 15.3.2016. Luonnokset valmisteluaineistoineen pidettiin nähtävänä 23.3.-21.4.2016. Luonnosaineistot ovat tämän sivun liitetiedostoina. Luonnoksesta annettiin 6 lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty.

Ehdotusvaihe

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta valmisteltiin asemakaavan ja taajaman osayleiskaavan muutosehdotukset Vanhan meijerin alueella. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 5.7.2016 asettaa kaavaehdotukset nähtäville. Ehdotukset pidettiin nähtävänä 3.8.-2.9.2016. Ehdotuksista esitettiin 4 lausuntoa ja 1 muistutus.

Hyväksyminen

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan ja taajaman osayleiskaavan muutokset 11.10.2016, kaupunginhallitus 27.10.2016 ja kaupunginvaltuusto 7.11.2016.

Voimaan tulo

Asemakaavan ja taajaman osayleiskaavan muutokset tulivat voimaan 21.12.2016. 

Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen 040 7144 908 (tavoitettavissa ma-ke)