• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat / Rytkyn seudun rantaosayleiskaava

Rytkyn seudun rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaava-alueeseen kuuluvat seuraavien järvien ja lampien ranta-alueet ja järvien väliset jokiosuudet: Rytkynjärvi, Rapakkojärvi, Tuli-Toiviainen, Koiralampi, Palojärvi Korkeejärvi, Mustalampi, Kotilampi, Savijärvi, Ohnonjärvi, Lahnalampi, Pitkäjärvi, Hakojärvi, Haaranjärvi, Kalliolampi sekä Kiuruveden puoleiset osat Aittojärvestä, Jokijärvestä, Särkijärvestä, Sopenjärvestä, Kotajärvestä ja Koskilammesta.

Järvien, lampien ja jokien yhteenlaskettu rantaviiva on noin 89 km.

Rytkynjärvi. Kuva: Lentokuva Vallas
 

Kaavatyön käynnistäminen

Suunnittelu käynnistettiin v. 2007. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 2.5.2007. Kaavahanketta esiteltiin yleisötilaisuudessa 6.6.2007 Rytkyn koululla.

Kaavan laatii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kuopion toimisto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavotuksen lähtökohdista, kaavan vaikutusten arvioinnista ja osallisten vaikutusmahdollisuuksista kaavaprosessin aikana. OAS pidettiin nähtävänä 24.5.-22.6.2007. 

Perusselvitykset

Rantaosayleiskaavan pohjaksi on tehty luonto- ja maisemaselvitys sekä inventoitu muinaisjäännökset. Kaava-alueella on tehty myös viistoilmakuvaus. Luonto- ja maisemaselvitys on sivun liitetiedostona .

Syksyllä 20007 selvitettiin kyselyllä maanomistajien ja muiden osallisten tavoitteita ja toiveita kaavaan.

Mitoitus ja tavoitteet

Kaavan mitoitusperiaatteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 20.6.2011. Mitoitusperusteet on valmisteltu uudelleen johtuen Korkeimman hallinto-oikeuden 27.2.2014 Sulkavanjärven rantaosayleiskaavavalituksesta antamasta päätöksestä, jonka mukaan kaavan  hyväksymispäätös kumoutui mitoituksellisilla perusteilla.  Rytkyn rantaosayleiskaavan v. 2011 hyväksytty mitoitus oli samanlainen kuin kumoutuneessa Sulkavanjärven rantaosayleiskaavassa.

Kaavan mitoitusperusteet ja mitoitusmalli on valmisteltu uudelleen syksyllä 2015 ja edelleen alkuvuodesta 2016. 

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä 10.8.-8.9.2016.  Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 23.8.2016.

Kaavaluonnoksesta saatiin lausuntoja viranomaisilta ja maanomistajat ja muut osalliset esittivät siitä mielipiteitä. Palautetta käsitellään parhaillaan. Palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2016.

Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen 040 7144 908 (tavoitettavissa ma-ke 8-14)
 

Liitetiedostot
Nimi Lisätty
Kaavakartta luonnos.pdf (12,19 MB) 1.8.2016 15:13
Kaavamääräykset.pdf (70,2 kB) 1.8.2016 15:13
Kaavaselostus luonnos.pdf (3,76 MB) 1.8.2016 15:13
LIITE1 OAS.pdf (156,5 kB) 1.8.2016 15:13
LIITE2 Luonnon- ja maisemansuojelu.pdf (4,35 MB) 1.8.2016 15:13
LIITE3 Rakentamissuositukset.pdf (4,38 MB) 1.8.2016 15:13
LIITE4 Mitoitusaluekartta.pdf (1,5 MB) 1.8.2016 15:14
LIITE5 Mitoitustaulukko.pdf (47,8 kB) 1.8.2016 15:14
LIITE6 Muistio viranomaisneuv 13112012.pdf (246,8 kB) 1.8.2016 15:14
LIITE7 Muistio viranomaisneuv 18032016.pdf (276,4 kB) 1.8.2016 15:14
Rytkyn luonto- ja maisemaselvitys.pdf (948 kB) 4.5.2011 9:38
Rytkyn muinaisjäännösinventointi.pdf (1,14 MB) 4.5.2011 9:39