• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat / Linja-autoaseman alueen asemakaavan muutos

Linja-autoaseman alueen asemakaavan muutos

 YUNC0015 muokattu.jpg  Kuva: Jani Niskanen

Käynnistäminen

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 35, 36 (osa), 221 (osa) ja 263 sekä niihin liittyviä puisto- ja korttelialueita. Aluetta rajaavat Asematie, Kukkomäentie, Sammaltie ja Maikinpolku.

Tekninen lautakunta päätti alueen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä 13.10.2015 / § 45.

Kaavoituspäätöksen jälkeen kaava-alueeseen on liitetty Ambrontiellä sijaitsevan korttelin 230 tontit 4 ja 5 ja niihin liittyvät puisto- ja katualueet. Muutosalueiden pinta-ala on yhteensä 5,3 ha.

Asemakaavan muutoksen tarkoitus ja aikataulu

Linja-autoaseman alueen kaavamuutoksen tarkoituksena on selkeyttää linja-autoaseman ja Lähteen ien pohjoispään liikennejärjestelyjä ja pysäköintiä ja selvittää Lähteentien siirtämismahdollisuuksia, tutkia rakentamattoman AL-tontin suuritämistä osittain Kukkomäentien varteen, selvittää entisen kirjaston tulevaisuutta ja tontin käyttötarkoitusta sekä tutkia alueen hulevesien käsittelyn ratkaisumahdollisuuksia ja varata tilaa hulevesien viivytysalueelle.

Ambrontien suunnittelualueella tarkoituksena on parantaa pientalotontin rakentamismahdollisuuksia.

Asemakaavan muutoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 28.10.-26.11.2015.

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävänä 18.5.-17.6.2016. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 24.5.2016. Luonnoksesta esitettiin nähtävänä oloaikana 5 lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty. 

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laadittiin asemakaavan muutosehdotus, jonka tekninen lautakunta päätti 6.9.2016 asettaa nähtäville. Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävänä 14.9.-14.10.2016. Ehdotuksesta annettiin 2 lausuntoa.

Hyväksyminen

Asemakaavan muutos hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 29.11.2016, kaupunginhallituksessa 19.12.2016 ja  kaupunginvaltuustossa 16.1.2017. 

Voimaan tulo

Asemakaavan muutos tulee voimaan 1.3.2017.

 

Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen p. 040 7144 908 (tavoitettavissa ma-ke)