• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat / Kallion alueen asemakaavan muutos

Kallion alueen asemakaavan muutos

14473_31_muokattu.jpgKuva Lentokuva Vallas Oy

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 12, 44, 45, 46 (osa), 195, 196, 197, 198, 199 ja 200 sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, puisto-, retkeily- ja ulkoilualueita, maa- ja metsätalousalueita sekä katualueita. Muutosalueen pinta-ala on 23.5 ha.

Asemakaavan tarkoitus

Tarkoituksena on päivittää asemakaava ajan tasalle ja uudistaa rakentamattomat tontit ja korttelit paremmin rakentamiseen sopiviksi ja selvittää niiden käyttötarkoitusta ja rakennettavuutta, selvittää alueen hulevesien käsittelyä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 28.10.-26.11.2015.  

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidettiin nähtävänä 14.2.-15.3.2018. Luonnosta esiteltiin kaupungintalolla 20.2. Aineisto on tämän sivun liitetiedostoina. Luonnoksesta annettiin 4 lausuntoa ja siitä esitettiin mielipiteitä.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on käynnissä.

 

Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen 040 7144 908 (tavoitettavissa ma-ke)