• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat / Kallion alueen asemakaavan muutos

Kallion alueen asemakaavan muutos

14473_31_muokattu.jpgKuva Lentokuva Vallas Oy

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 12, 44, 45, 46 (osa), 195, 196, 197, 198, 199 ja 200 sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, puisto-, retkeily- ja ulkoilualueita, maa- ja metsätalousalueita sekä katualueita. Muutosalueen pinta-ala on 23.5 ha.

Asemakaavan tarkoitus

Tarkoituksena on päivittää asemakaava ajan tasalle ja uudistaa rakentamattomat tontit ja korttelit paremmin rakentamiseen sopiviksi ja selvittää niiden käyttötarkoitusta ja rakennettavuutta, selvittää alueen hulevesien käsittelyä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 28.10.-26.11.2015.  

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos on valmistunut. 

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään nähtävänä kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa, osoite Harjukatu 2, 14.2.-15.3.2018. Aineisto on tämän sivun liitetiedostoina.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse osoitteeseen mirja.nuutinen@kiuruvesi.fi.

Asemakaavan muutosluonnosta esitellään kaupungintalolla isossa kokoushuoneessa 20.2. klo 18 alkaen.

Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen 040 7144 908 (tavoitettavissa ma-ke)