• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat / Kalliojärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava

Kalliojärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaava-alueeseen kuuluvat seuraavat järvet: Kilpijärvi, Hautajärvi, Kalliojärvi, Toiviaisjärvi, Juurikkajärvi, Löytänänjärvi, Kangasjärvi ja Vaaksjärvi. Alueen pieniä järviä (alle 20 ha) ja lampia ovat: Metsäjärvi, Mustalampi, Mikkelinlampi, Suolampi, Keskilampi, Poskilampi, Kalettomanlampi, Tivonlampi, Heinälampi, Karankajärvi, Aittojärvi. Lisäksi alueeseen kuuluu muutamia jokiosuuksia: Niemisjoki, Hautajoki, Kilpijoki ja Rapakkojoki.

 

08742_196.jpg 

Hautajärvi, Hulkinsaari. Kuva: Lentokuva Vallas Oy

 

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta päätti 16.2.2016 käynnistää rantaosayleiskaavan laatimisen Kalliojärven-Hautajärven seudulle.

Aikataulu

 • perusselvitykset ja luonto- ja maisemaselvityksen sekä linnustoselvityksen päivitys: huhtikuu-elokuu 2016
 • muinaisjäännösselvityksen täydennys kesä 2016
 • kyselyt intressiryhmille: kesä 2016
 • tavoitteet ja mitoitusperusteet: syksy 2016
 • luonnosvaihe: syksy 2016-kevät 2017
 • ehdotusvaihe: kevät-kesä 2017
 • hyväksyminen: syksy 2017

 

Perusselvitykset

Alueella on tehty v. 2008 luonto- ja maisemaselvitys ja linnustoselvitys sekä muinaisjäännösselvitys.

Luonto- ja maisemaselvityksessä kerrotaan perustietoa alueen luonnonympäristöstä, määritellään luonnonarvoiltaan ja maisemaltaan merkittävät kohteet ja alueet sekä annetaan suosituksia näiden kohteiden tulevasta maankäytöstä kaavoitusta varten. Linnustoselvitys osoittaa linnustoltaan arvokkaimmat alueet ja kohteet, jotka pitäisi ottaa huomioon tulevassa kaavoituksessa.

Luonto- ja maisemaselvitys ja linnustoselvitys päivitetään keväällä ja kesällä 2016.

Muinaisjäännösinventoinnissa on paikannettu esihistorialliset muinaisjäännökset, jotka tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa.  Muinaisjäännösselvitystä on täydennetty kesällä 2016 historiallisen ajan kohteiden osalta.

Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät, inventoidut rakennuskohteet tarkistetaan vuoden 2016 aikana ja kartoitetaan alueelta mahdollisia uusia kohteita.

 

Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen p. 040 7144 908 (tavoitettavissa ma-ke)

 

Liitetiedostot
Nimi Lisätty
Kallioj ym luonto- ja maisemaselvitys 2009.pdf (1,62 MB) 30.6.2015 8:05
Kallioj. ym luontoselvityksen liite 1.pdf (2,39 MB) 30.6.2015 8:05
Kallioj. ym luontoselvityksen liite 2.pdf (2,41 MB) 30.6.2015 8:05
Kiuruveden linnustoraportti.pdf (419,4 kB) 30.6.2015 8:07
Muinaisjäännösinventointi.pdf (17,24 MB) 24.2.2016 11:37
Kaava-alue 30000.pdf (5,21 MB) 14.3.2016 15:16