• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat / Kalliojärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava

Kalliojärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaava-alueeseen kuuluvat seuraavat järvet: Kilpijärvi, Hautajärvi, Kalliojärvi, Toiviaisjärvi, Juurikkajärvi, Löytänänjärvi, Kangasjärvi ja Vaaksjärvi. Alueen pieniä järviä (alle 20 ha) ja lampia ovat: Metsäjärvi, Mustalampi, Mikkelinlampi, Suolampi, Keskilampi, Poskilampi, Kalettomanlampi, Tivonlampi, Heinälampi, Karankajärvi, Aittojärvi. Lisäksi alueeseen kuuluu muutamia jokiosuuksia: Niemisjoki, Hautajoki, Kilpijoki ja Rapakkojoki.

 

08742_196.jpg 

Hautajärvi, Hulkinsaari. Kuva: Lentokuva Vallas Oy

 

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta päätti 16.2.2016 käynnistää rantaosayleiskaavan laatimisen Kalliojärven-Hautajärven seudulle.

Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 2.11.-2.12.2016.  Siinä esitetään alustava suunnittelualueen rajaus sekä kaavaprosessiin osallistumismahdollisuudet, kaavatyön kulku ja aikataulu.

OAS on tämän sivun liitetiedostona.

Aikataulu

 • perusselvitykset ja luonto- ja maisemaselvityksen sekä linnustoselvityksen päivitys: kesä 2016
 • muinaisjäännösselvityksen täydennys kesä 2016
 • kyselyt intressiryhmille: 2017
 • tavoitteet ja mitoitusperusteet: kevät 2017
 • luonnosvaihe: kevät - kesä 2017
 • ehdotusvaihe: syksy 2017
 • hyväksyminen: 2018

 

Perusselvitykset

Alueella on tehty v. 2008 luonto- ja maisemaselvitys ja linnustoselvitys sekä muinaisjäännösselvitys ja niitä on päivitetty v. 2016.

Luonto- ja maisemaselvityksessä kerrotaan perustietoa alueen luonnonympäristöstä, määritellään luonnonarvoiltaan ja maisemaltaan merkittävät kohteet ja alueet sekä annetaan suosituksia näiden kohteiden tulevasta maankäytöstä kaavoitusta varten. Linnustoselvitys osoittaa linnustoltaan arvokkaimmat alueet ja kohteet, jotka pitäisi ottaa huomioon tulevassa kaavoituksessa.

Muinaisjäännösinventoinnissa on paikannettu esihistorialliset muinaisjäännökset, jotka tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa. Lisäksi on paikannettu historiallisen ajan kohteita.

Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennuskohteet on inventoitu v. 1991 ja ne tarkistetaan ja päivitetään vuoden 2017 aikana ja kartoitetaan alueelta mahdollisia uusia kohteita.

Kysely

Kaavaprosessin aikana kuullaan osallisten toiveita ja mielipiteitä oman tilan ja lähialueen tulevasta käytöstä. Tähän tähtäävä kysely suoritetaan internetkyselynä.

Kysely avautuu osoitteeseen:  http://webgis.fcg.fi/fcggis

Kysely avautuu 26.6.2017 ja on täytettävissä 18.8.2017 saakka.

Lisätietoja: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / Pasi Ronkainen puh. 050-365 7692  ja Timo Leskinen puh.040-508 9680 sekä Kiuruveden kaupunki / kaavoittaja Mirja Nuutinen p. 040 7144 908 (tavoitettavissa ma-ke).

Liitetiedostot
Nimi Lisätty
OAS_Kalliojärvi-Toiviaisjärvi-Hautajärvi.pdf (697,1 kB) 26.10.2016 12:55
Kalliojärvi ym luonto- ja maisemaselvitys.pdf (1,76 MB) 21.11.2016 15:27
Luontoselvityksen_liitekartat_1.pdf (2,5 MB) 8.11.2016 15:27
Luontoselvityksen_liitekartat_2.pdf (3,14 MB) 8.11.2016 15:27
Kalliojärvi ym linnustoselvitys.pdf (696,2 kB) 26.10.2016 10:32
Linnustoraportin_kartat.pdf (2,03 MB) 2.11.2016 8:32
Kallojärvi ym muinaisjäännösinventointi.pdf (7,26 MB) 26.10.2016 10:31