• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Kaavoituksen yhteystietoja

Kaavoituksen yhteystietoja

Tekninen palvelukeskus

Harjukatu 2 PL 28, 74701 KIURUVESI
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kiuruvesi.fi
fax (017) 2729 759

tekninen johtaja Arto Karoluoto, p. 040 5766 514

 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

kaavoittaja Mirja Nuutinen p. 040 7144 908 (tavoitettavissa ma-ke)

 • yleis- ja asemakaavoitus   

 

Mittauspalvelut, tonttiasiat

maanmittausinsinööri Ville Kamaja p. 0400 741492

 • kaupungin kiinteistökaupat
 • tontin varaaminen
 • rakennuspaikan merkitseminen ja korkeusaseman antaminen 

 

Liikenne ja alueet

ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen, p. 0400 371 128

 • liikenneväylät, liikennealueet
 • liikenneturvallisuus
 • yleiset alueet
 • maa- ja metsätilat 

 

Yksityistiet

 yhdyskuntateknikko Tapio Piippo p. 0400 160 158

 

Puistot ja leikkikentät

puistotyönjohtaja Tuomo Rantonen p. 0400 586 494

 

Rakennusvalvonta

rakennustarkastaja Tuomo Halme p. 040 7077 681

 • rakentamisen ohjaus ja valvonta
 • kaavan toteuminen
 • rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat, suunnittelutarveratkaisut
 • vähäinen poikkeaminen
 • maa-ainesluvat
 • jätevesiasetuksen mukaiset luvat
 • ilmoitusmenettely
 • kunnossapitovelvoitteet, purkumääräykset, käyttökiellot, ympäristön siistimismääräykset 

 

Kaavoituksen seurantaryhmä

tekninen johtaja Arto Karoluoto (pj.), ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen, mittausteknikko Tapani Turunen, rakennustarkastaja Tuomo Halme, kaavoittaja Mirja Nuutinen, ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki (Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä), kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, kaupunginhallituksen jäsen Unto Harmoinen (varalla Mikko Kemppainen), kaupunginhallituksen jäsen Rauno Pikkarainen (varalla Kirsi Tenhunen), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tuomo Saastamoinen (varalla Anna-Liisa Härkönen), teknisen lautakunnan jäsen Anne Help (varalla Voitto Kämäräinen)

 • kaavoituksen seuranta, valmistelu ja ohjaus. 

 

Maapoliittinen työryhmä

kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (pj.), kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Janne Peltola, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Jouko Tenhunen, Pentti Ahponen ja Hannu Halonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Tikkanen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Katariina Pekkala ja Rauno Pikkarainen sekä kaavoituksen seurantaryhmä.

 • maapolitiikkaan liittyvien asioiden käsittely ja valmistelu. 

 

Tekninen lautakunta

teknisen lautakunnan jäsenet

 • maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiat
 • yleis- ja asemakaavan laatimistarpeesta päättäminen
 • vaikutukseltaan vähäisten asemakaavojen hyväksyminen 

 

Rakennusvalvontajaosto

rakennusvalvontajaoston jäsenet

 • poikkeamisasiat 

 

Kaupunginvaltuusto

kaupunginvaltuuston jäsenet

 • asema- ja yleiskaavojen hyväksyminen