Sähköinen asiointi on vaihtoehto perinteisille asiointitavoille. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan internetin tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa asiointia. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan perinteistä asiointia täydentävää tai korvaavaa julkisten palveluiden tuottamista, jakelua, käyttöä ja niihin liittyvää vuorovaikutusta tietoverkkoja hyödyntämällä.