• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta

KuntaPARAS


Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valmistelu on edennyt Kiuruveden ja Iisalmen kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien osalta seutusopimusvaiheeseen.

Näiltä sivuilta löydät valmisteluun liittyvää ajankohtaista tietoa.

Seuraavassa käsitellään uudistukseen liittyviä perusteita:

Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva puitelaki hyväksyttiin eduskunnassa 9.2.2007. Puitelain tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta kansanvallan perustalta ja varmistaa laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut koko maahan.  Lain mukaan jokaisen kunnan tuli toimittaa valtioneuvostolle 31.8.2007 mennessä selvitys kunnassa toteutettavista toimenpiteistä, jotka koskevat yhteistoiminta-alueiden muodostamista sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestämistä. Lisäksi kuntien tuli laatia erityinen kunta- ja palvelurakennetta koskeva toimeenpanosuunnitelma, jossa esitetään keinot, joita kunta käyttää elinvoimaisen ja toimintakykyisen sekä eheän kuntarakenteen saavuttamiseksi sekä toimenpiteet, joihin ryhdytään yhteistoiminnan vahvistamiseksi palvelujen järjestämisessä. 

Toimeenpanosuunnitelman hyväksyminen

Kiuruveden kaupungin selvitys- ja toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2007. Päätösaineistot löytyvät kaupungin nettisivuilta . Valmistelussa tehtiin yhteistyötä seudun muiden kuntien kanssa. Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnat hyväksyivät kuntien yhteisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä yhteistoiminta-alueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jatkovalmistelua koskevat neuvottelut on käynnistetty. Valmistelua koskevat aineistot on sovittu julkaistavasti mukana olevien kuntien nettisivuilla sekä Ylä-Savon seutuportaalissa http://www.yla-savo.fi

Tietoa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Ajankohtaista tietoa asiasta saa kaupungin nettisivujen lisäksi mm. seuraavien linkkien kautta:www.intermin.fi, www.kunnat.net, www.pohjois-savo.fi.

Valmistelutilannetta koskevia tietoja antavat myös valmistelussa mukana olevat kuntien luottamushenkilöt sekä viranhaltijat.

Liitetiedostot