OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUS
Sivistystoimen vastaava Minna Lilja
         
 Tehtävät
    
Opetustoimi
 
peruskoulu, lukio,
varhaiskasvatus, päivähoito
         
    Sivistyspalvelut    
 
kansalaisopisto,
kulttuuritoimi ja kirjastotoimi
         
    Vapaa-aikapalvelut   liikuntatoimi ja nuorisotoimi
         
 Toimielimet   Opetuslautakunta   esittelijä: sivistystoimen vastaava
    Sivistyslautakunta   esittelijä: sivistystoimen vastaava
         

  Opetus- ja sivistyspalvelukeskus edistää hyvinvointia vahvistamalla kuntalaisten henkistä ja fyysistä kasvua järjestämällä koulutusta, tukemalla vapaata harrastustoimintaa sekä kannustamalla omatoimisuutta, itsensä kehittämistä ja opiskelua.
         
 
         
TEKNINEN PALVELUKESKUS
Tekninen johtaja Arto Karoluoto
         
 Tehtävät
  Kadut, yleiset alueet
yksityistiehallinto
  yksityis- ja yleiset tiet, puistot,
leikkikentät, uimarannat
         
    Kiinteistöt   kiinteistönhuolto, laitoshuolto rakennuttaminen,
   
   
    Maankäyttö ja
kaavoitus
  Mittauspalvelut, tontit, kaavat, maisematyöluvat
   
   
    Rakennusvalvonta   rakennusluvat, ohjaus ja valvonta
   
   
    Vesihuolto   talous- ja jätevedet, vesiliittymät
         
         
 Toimielimet
  Tekninen lautakunta
  esittelijä: tekninen johtaja
    Yksityistiejaosto
  esittelijä: ympäristöinsinööri
    Rakennusvalvonta-
jaosto

  esittelijä: rakennustarkastaja
         

Teknisen palvelukeskuksen toiminnan tarkoituksena on luoda edellytykset viihtyisän, turvallisen ja monipuolisia palveluja tarjoavan elinympäristön rakentamiseen järjestämällä ja tuottamalla tasapuolisesti ja taloudellisesti teknisen ja ympäristöalan palveluja.

Teknisen palvelukeskuksen toimielimenä toimii tekninen lautakunta ja sen rakennusvalvonta- ja tiejaostot. Tekninen johtaja esittelee lautakunnassa käsiteltävät asiat. Rakennusvalvonnan asiat esittelee rakennustarkastaja.
         
         
         
YLEISPALVELUKESKUS
vs. kaupunginsihteeri Noora Pajari
   
     
 Tehtävät
  Yleishallinto
  keskushallinto, talous, suunnittelu, ruokapalvelut
         
    Elinkeinopalvelut
  elinkeinojen kehittäminen, maaseudun kehittämisyksikkö
         
    Maatalous
  Maataloustoimisto
         
         
 Toimielimet
  Kaupunginhallitus   esittelijä: kaupunginjohtaja
    Kaupunginvaltuusto
  esittelijä: kaupunginsihteeri
    Elinkeinojaosto
  esittelijä: kaupunginjohtaja
    Henkilöstöjaosto
  esittelijä: kaupunginsihteeri
    Maaseutuhallinnon
neuvottelukunta

  esittelijä: maaseutuasiamies
         

Yleishallinto huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Se avustaa ja tukee kaupunkikonsernin johtoa tavoitteellisessa johtamisessa, toimintojen kehittämisessä, organisoinnissa ja rahoittamisessa. Se tukee ja luo edellytyksiä muiden palvelukeskusten tulokselliselle toiminnalle sekä antaa tietoon ja osaamiseen perustuvia asiantuntijapalveluja.Kiuruveden kaupunki
Harjukatu 2
74700 KIURUVESI

neuvonta
040 670 7097

sähköposti
kaupunginhallitus(at)kiuruvesi.fi

HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT